PRIMĂRIA SCĂEŞTI

Scaesti

Tip: Comuna

Adresa: Str. Principală, Nr. 295 (Cod postal:207515), Scaesti, Jud. Dolj, Romania

  • 0251-447007
  • 0251-447007

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Mateescu Mihaela
Viceprimar: Rotocol Dragoş Claudiu
Secretar: Calotă Irena Daniela
Contabil: Popescu Marina Mădălina
Adm. public:Toma Laurenţiu Gabriel
Ing. agr: Pârva Marius
Agent Agricol: Mormoe Elisabeta
Ins. financiar impozite si taxe: Dincă Camelia
Casier: Pavel Daniela
Şef S.V.S.U: Frunză Constantin
Mecanic Staţia de Apă: Popescu Alexandru
Electrician Staţia de Apă: Chisa Ştefan
Paznic: Negret Nicolae
Guard: Mândreci Constantina
CONSILIUL LOCAL SCĂEŞTI:
- Băluțoiu Aurel - PSD
- Popescu Ion - PSD
- Rotocol Dragoş- ALDE
- Ştefan Nircea - PNL
- Lăpădat Statie - PNL

Suprafata: l

Populatie: 2488

Gospodarii: 1150

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Asezarea geografica:

Localizare Scăeşti:
Regiune: Câmpie judeţ: Dolj cel mai apropiat oraş: Filiaşi
Comuna este situată pe dealurile Comăneasa şi Voichiţa. Se mărgineşte la est cu comuna Coţofenii din Dos, la vest cu comuna Salcia, la nord cu comuna Brădeşti şi la sud cu comuna Rasnic.
Modalităţi de acces:
​Modalitatea de acces în comuna Scăeşti este dinspre Craiova - DJ606A, iar dinspre Filiaşi - DJ606E.

Obiective turistice:

Comuna noastră a fost dintotdeauna bogată în "fii ai satului” care au profesat sau au avut talent în literatură, pictură, cercetare.
Astfel amintim câteva nume cum ar fi pictorul Henry Catrgii, generalul Constantin Poenarul, pictorul Eustatiu Gregorian, scriitorul Eugen Braloştiteanu, scriitorul Tudorică Mihalache şi pictorul naiv Mihai Matei.
BIBLIOTECĂ
Una din instituţiile culturale ale comunei este Biblioteca comunală înfiinţată la jumătatea anilor 1960, biblioteca noastră renaşte cu fiecare an care trece, în sensul că noi volume au fost aduse, colecţii rare, cărţi pentru copii, dar şi materiale didactice necesare unei bune educaţii a cititorilor de toate vârstele. Biblioteca are la momentul actual înscrişi peste 700 sute de cititori şi peste 14.000 de volume. Încă din decembrie 2007, biblioteca a fost dotată cu calculator pentru a ţine evidenţa computerizată a volumelor, datorită proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere”.
CĂMINUL CULTURAL SCĂEŞTI
O altă instituţie culturală din comuna noastră este Căminul Culturăl Scăeşti şi Căminul Culturăl Valea lui Pătru. Căminele culturale funcţionează pentru a ajuta artiştii locali, pentru a veni în sprijinul sătenilor şi a păstra tradiţiile. În Căminul Culturăl Scăeşti funcţionează un club al copiilor având în dotare un număr de 10 calculatore, imprimantă, combină muzicală, masă de tenis. Prin organizatia WORD VISION care au donat  catre Clubul Copiilor materiale pentru pictura.
Instituţii de cultură
Biserica cu hramul "Sfântul Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfânta Paraschiva 
Biserica cu hramul "Sfântul Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfânta Paraschiva", comuna Scăeşti, sat Scăeşti, judeţul Dolj 
Pisania Bisericii cu Hramul "SFÂNTUL MUCENIC DIMITRIE, SFÂNTUL IERARH NICOLAE ŞI SFÂNTA PARASCHIVA", din comuna Scăeşti, sat Scăeşti, judeţul Dolj, a cărei provenienţă nu se cunoaşte, este scrisă pe hârtie cu culoare neagră, fiind plasatădeasupra intrării dintre pridvor şi pronaos, având următorul text cu litere slavone :
"Acesta Sfântă biserică ce prăznuieşte hramul Sfântului Ierarh Nicolae şi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie şi Cuvioasa Paraschiva la sfarşitul vieţii dumnealui raposatul jupan Dumitrache Ioan Mavrodin născut la Sabie şi viind la Craiova s-a căsătorit şi a luat pe fiica dumnealui rupan Nica Boltasu anume Maria care la sfârşit a lăsat a sa zadeasca asta Sfanta biserică la moşia Ibet a cucoanei domniei sale săracind raposatu dumnealui slujeru "Balut Ion ca sa zidească cu banii celor doi tirind de unde s-au zaditsi zugravind împodobind-o cu cele trebuincioase din bine ce lăsase robu jupan Dumitrache pa care l-au şi zugrăvit dimpreuna cu capesana davrasita zugravindu-se şi pe slujer cu numele său cel adevărat Pandelimon ca pe unu ce s-au sârguit de au săvârşit zadirea acstei biserici cu toate podoabele dupe cum iată au lăsat robu jupan Dumitrachi pentru care rămâne veşnică pomenire s-a şi zugrăvit jupan Pavel ereu (preot la leat 1824 august – Dumitru ( ? ) sau Patru ( ?) zugrav Craiova.
"Studiind documentele de epocă, aflăm că familia Mavrodin este una de negustori greci ce facea comerţ în zona Sibiu, Braşov, ale carei ramificaţii se întind şi după 1830 ca atestare, prin provenienţa unor acte şi formalităţi de schimburi negustoreşti.
Ca în multe biserici ctitorite de targoveti şi chiar ţărani, pictura are un caracter popular, narativ, redând prin convenţionalism aspectul tradiţional al portului, realismul şi prospeţimea gesturilor şi atitudinilor din traiul cotidian al mediului rustic.
În ceea ce priveşte arhitectura bisericii, planul acesteia este cel consacrat pentru bisericile mici din Ţara Românească încă de la sfarşitul secolului al XVIII - lea. Biserica aparţine tipului de plan dreptunghiular, acesta fiind simplu. Parcurgand compartimentele interioare ale bisericii (altarul - catapeteasma, naosul, pronaosul, pridvorul) se observă raporturi armonioase ale acestor compartimente şi în ele însele şi între ele.
Având în vedere că biserica - monument istoric - are o vechime considerabilă, iar pictura murală este într-un stadiu de degradare foarte mare, noi, preotul paroh Radut Antonie şi consilierii Parohiei am decis să înaintăm un memoriu la Ministerul culturii şi cultelor prin care soliciăm Conservarea şi restaurarea picturilor murale da la biserica noastră.. Menţionam că, au fost efectuate intervenţii şi reparaţii în anii 1903,1928,1937 - conform documentelor de epocă ce atestă acest fapt, ce au constat în înlocuirea tablei de cupru a acoperişului cu una de tablă zincată, precum şi înlocuirea vechii tencuieli cu una nouă pe bază de var, nisip şi marmură, pictura, însă, nefiind restaurată niciodată.
În urma memoriului Înaintat, ni s-a aprobat proiectul de Conservare şi restaurare a picturii Bisericii din comuna Scăeşti, satul Scăeşti, cu nr. 7588/2008, în valoare de aproximativ 400 000 RON.

Documente

Tip Nume Data adaugarii
alte publicatie Manda Ionut cosmin -tudor ecaterina ,munteanu alexandru 13.09.2016 Descarcare
alte PUBLICATIE BALA VASILE CRISTIAN 15.06.2016 Descarcare
alte PUBLICATIE PUCICA DANIEL 15.06.2016 Descarcare
alte anunt ,,Consolidare taluz ulita Biserici Vechi din satu Valea lui Patru ,, 18.04.2016 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND REPARATII GRUPURI SANITARE SEDIU PRIMARIE SI CONFECTIONARE DOUA COPERTINE METALICE 30.03.2016 Descarcare
buget_finante INDICATORI 2016 14.03.2016 Descarcare
buget_finante buget primaria SCAESTI 2016 14.03.2016 Descarcare
alte oferta vanzare teren SORESCU CONSTANTIN 22.02.2016 Descarcare
alte anunt privind reactualizare studiul de fezeabilitate canalizare 16.02.2016 Descarcare
alte anunt prifind studiul de fezeabilitate racordare conducta apa Izverna 15.02.2016 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE LAPADAT STATIE 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE LICA NICOLAE 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE MATEESCU MIHAELA 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE OLTEANU DAN 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE PAVEL ION 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE POPESCU N ION 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE ROTOCOL DRAGOS 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE STEFAN MIRCEA 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE BATRANU STEFAN 09.11.2015 Descarcare
declaratii DECLARATIE DE AVERE LAPADAT ANTON 09.11.2015 Descarcare
alte Anunt privind achizitionarea de piatra concasata pentru ulitele din comuna Scaesti judetul Dolj 13.10.2015 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SCAESTI 16.09.2015 Descarcare
buget_finante INDICATORI SINTEZA CHELTUIELI 07.07.2015 Descarcare
buget_finante INDICATORI SINTEZA VENITURI 07.07.2015 Descarcare
contabilitate PLAN ACHIZITII PUBLICE 2015 07.07.2015 Descarcare
contabilitate PLAN ACHIZITII PUBLICE 2015 07.07.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte buget rectificat 11.06.2015 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND PRELUNGIRE RETEA APA SATELE SCAESTI SI VALEA LUI PATRU 23.04.2015 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND ACHIZITIONARE PIATRA CONCASATA PENTRU ULITELE DIN COMUNA SCAESTI 23.04.2015 Descarcare
alte ANUNT PRVIND REPARATIE STATIA DE TRATARE STATIA DE APA COMUNA SCAESTI SAT VALEA LUI PATRU 23.04.2015 Descarcare
alte cerere oferta mentenanta iluminat public si monitorizare 10.02.2015 Descarcare
alte caiet sarcini mentenanta iluminat public 10.02.2015 Descarcare
declaratii cheltuieli 10.02.2015 Descarcare
alte venituri 10.02.2015 Descarcare
alte anunt privind incheiere contract prestari servicii contabilitate 14.01.2015 Descarcare
alte anunt privind planuri parcelare si cadastrare 08.01.2015 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SCAESTI PE PERIOADA 2015-2020 05.01.2015 Descarcare
alte anunt privind ocuparea postului de sofer conducator auto statia de apa 28.11.2014 Descarcare
alte anunt privind ocuparea postului de sofer conducator auto statia de apa 28.11.2014 Descarcare
alte anunt privind ocuparea postului de sofer conducator auto statia de apa 28.11.2014 Descarcare
declaratii cheltuieli 19.11.2014 Descarcare
declaratii venituri 19.11.2014 Descarcare
alte DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTI PUBLICE FIN DIN VEN PROPRII SI SUB DIN BUGETUL LOCAL 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUB DIN BUG LOCAL 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI SEC DE DEZVOLTARE 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI 18.09.2014 Descarcare
alte DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 18.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 18.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 18.09.2014 Descarcare
alte SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR 18.09.2014 Descarcare
alte PLATI RESTANTE 18.09.2014 Descarcare
alte PLATI RESTANTE 18.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 18.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 18.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR 18.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA 18.09.2014 Descarcare
alte BILANT 31.12.2013 17.09.2014 Descarcare
alte disponibil din mijloace cu destinatie speciala 17.09.2014 Descarcare
alte SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013 17.09.2014 Descarcare
alte CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 17.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte oferta de vanzare teren agricol 02.09.2014 Descarcare
alte ANUNT PRIVIND OCUPAREA POSTULUI VACANT DE FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE 19.08.2014 Descarcare
alte INDICATORI CU PRIVIRE LA BUGETUL LOCAL PE TRIM II 2014 05.08.2014 Descarcare
alte buget 2014 04.03.2014 Descarcare

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.