Localitate: Salcia Tudor

Judet: Braila

Ţara: Romania

Cod postal: 817125

Telefon: 0239-698943

Fax: 0239-698943


Persoane din institutie:

Primar: Moroiu Florin
Viceprimar: Serafim Ion
Secretar: Goidescu Ionel
Contabil: Băjan Nicuța-Anișoara

Suprafata: 10798 ha

Intravilan: 464 h3

Extravilan: 10335 ha

Populatie: 2500

Gospodarii: 1038

Nr. locuinte: 1243

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Ariciu, Gulianca, Olăneasca, Cuza Vodă

Asezarea geografica:

Comuna este amplasată în nord-vestul judeţului Brăila, învecinându-se la nord cu judeţul Galaţi, la vest şi nord-vest cu judeţul Vrancea, în sud-vest cu judeţul Buzău şi comuna Racoviţa, în sud-est cu comuna Scorţaru Nou şi în nord-est cu comuna Maxineni 
Din punct de vedere geo-morfologic, comuna este situată în Câmpia Siretului inferior, iar din punct de vedere geografic în nordul Câmpiei Bărăganului
Relieful este de câmpie
Scurt istoric:
Pe teritoriul actual al comunei primele așezări umane stabile își fac apariția la sfârșitul secolului al XVIII-lea când în partea de nord a comunei, prin anul 1789 au poposit cu turmele de oi pe aceste meleaguri și s-au stabilit în diferite puncte ca: Moara Turcului, Chioveanu, Covatele și altele. Principalul factor al populării l-a construit transhumanța care a favorizat apariția în partea de nord-est a teritoriului actual al comunei primele așezări umane în zona satelor Gulianca, Olăneasca și Ariciu. Denumite de "bajenari", "ciobani", "ungureni" sau de peste munți sunt numai câteva din cele sub care erau cunoscuți păstorii din Transilvania care pășteau iarna oile în luncile Râurilor Buzău, Siretul inferior și chiar ale Dunării. Și în prezent în comună creșterea oilor reprezintă o ocupație de bază și datorită compoziției floristice a pajiștilor care crește pe terenurile sărăturoase din zonă a rezultat renumita "Brânză de Gulianca" pentru care se încearcă obținerea DOP ("Denumire de origine protejată")
Satele Salcia Tudor (la înființare "Domnița Ileanca") și Cuza Vodă (Regele Ferdinand I) au luat ființă după primul război mondial prin anii 1921-1922 când o serie de țărani originari din Plasa Râmnicu Sărat au fost împroprietăriți cu câte 5 pogoane (2,5 ha) de pământ și un lot de casă pe aceste meleaguri
La început, satul Ariciu era strâns legată de satele Gulianca și Olăneasca formând comuna Gulianca, locuitorii acestor trei sate ocupându-se în principal cu creșterea oilor
În anul 1950 satele Salcia Tudor, Cuza Vodă și Ariciu sunt constituite într-o comună Salicia Tudor, iar Gulianca și Olăneasca rămân în continuare comună separată, comuna Gulianca pentru ca în urma reîmpărțirii administrativ-teritoriale din anul 1968 să se unifice formând actuală comună.

Activitati specifice zonei:

Agricultură - cultivarea cerealelor şi plantelor tehnice
Creşterea animalelor: bovine şi în special ovine - specifică zonei este "Brânza de Gulianca", brânză din lapte de oaie, fabricată la stână, cu gust specific datorat solului saturat al pajiştilor cu floră specifică

Activitati economice principale:

Agricultură - cultivarea cerealelor și plantelor tehnice
Creșterea animalelor: bovine în special ovine - specifică zonei este "Brânza de Gulianca", brânză din lapte de oaie, fabricată la stână, cu gust specific datorită solului saturat al pajiștilor cu floră specifică
Comerţ
Învăţământ
Ocrotirea sănătăţii
Morărit
Administraţie publică locală

Evenimente locale:

Festivalul "Brânzei de Gulianca" - 7-10 mai
Târgul de toamnă în satul Cuza Vodă - 8 septembrie (Sfânta Marie Mică)

Facilitati oferite investitorilor:

Concesionări teren agricol
Concesionări teren păşune naturală pentru amplasat câmpuri eoliene de producere a energiei electrice neconvenţionale

Proiecte de investitii:

Reabilitare și consolidare școală primară clasele I-IV sat Gulianca- proiect finalizat
Modernizare DC 195-proiect finalizat
Sistematizare centru civic sat Olăneasca, lungime trotuare 0,7 km
Sistematizare centru civic sat Gulianca, lungime trotuare 1,1 km
Sistematizare centru civic sat Salcia Tudor și Ariciu

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune