PRIMĂRIA ROATA DE JOS

Roata de Jos

Tip: Comuna

Adresa: Republicii, nr. 65 (Cod postal:087195), Roata de Jos, Jud. Giurgiu, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Ghidănac Marin
Viceprimar: Voicu Ion
Secretar: Alexandrescu Camelia-Constanţa
Contabil: Trașcă Virginia

Suprafata: 8258 ha

Intravilan: 248 ha

Extravilan: 8210 ha

Populatie: 8055

Gospodarii: 3200

Nr. locuinte: 3275

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Roata Mică, Roata de Jos, Sadina, Cartojani

Asezarea geografica:

Comuna Roata de Jos este o unitate administrativ-teritorială, situată în Nord-Vestul județului Giurgiu, care face parte din Regiunea Sud-Muntenia, fiind adiacenta graniței cu județul Teleorman la Vest, și Municipiul București, la Est. Comuna are acces direct la comunicație, și anume DJ 611 și DJ 601, care comunică direct cu DN 61, cu A1 și primul inel de centură al Municipiului București.
Comuna se află la 90 km de resedința județului, Municipiul Giurgiu, și la aproximativ 50 km de București.
Vecinii comunei Roata de Jos sunt: La Nord - Pădure Roata de Jos, la Nor-Eest satele Ciurari-Deal și Gratia, județul Teleorman, la Est - Crevedia Mare județul Giurgiu, la Sud - Mirsa, județul Giurgiu, la Nord-Vest sat Găiseanca, județul Giurgiu.

Activitati specifice zonei:

Economia comunei Roata de Jos este una destul de diversificată, deși pentru mult timp principala ocupație a locuitorilor a fost agricultura și, respectiv, creșterea animalelor. Printre ocupațiile de bază ale locuitorilor se numară legumicultura.

Activitati economice principale:

În urma descoperirii zăcămintelor de petrol și gaze asociate din zonă, activitatea preponderentă se afla în industria extractivă și a serviciilor aferente.
Firme reprezentative:
Hanul Lu'Manolea SRL
SC Roxana SRL
SC Paslaru SRL
SC Matmar SRL
SC Invest General Construct SRL
SC Ans V SRL
SC General Prod Construct SRL
SC Palas SRL
SC Visteli SRL

Obiective turistice:

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din comună este Biserica Sadina, monument de arhitectură, construită în anul 1668. Prin vechimea sa, prin originalitatea artei romanești medievale, biserica se recomandă ca un valoros obiectiv turistic de aici.

Evenimente locale:

Ziua comunei 4 august

Facilitati oferite investitorilor:

Consiliere în vederea desfășurării unei anumite activități din punct de vedere al amplasării, al dotării cu utilități, al compatibilității activității și al autorizării;
Se acordă facilitățile prevăzute de lege care intră în competența consiliului local;
Sprijină asigurarea cu utilități;
Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități, în cel mai scurt timp posibil;
Facilitarea legăturilor economice cu potențiali parteneri ai agenților economici și ai investitorilor; 
Facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal; 
Implicarea în asigurarea cu forță de muncă;
Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime;
Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii
Oportunități:
​Investițiile private concentrate în domeniul afacerilor Agricole și servicii;
Dezvoltarea industriilor indigene, mai ales în sectoarele cu înaltă valoare adaugată și nise de piață;
Dezvoltarea sectorului IMM- o potențială sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă; 
Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea capacității economice; acordarea de facilități fiscale întreprinzătorilor privați; 
Creșterea alocărilor financiare UE pentru infrastructura de transport și mediu, și accesarea de noi asemenea programe;
Servicii mai bune pentru populație și agenți economici;
Modernizarea exploatațiilor Agricole și crearea unora noi, prin accesarea de fonduri europene; accesarea de fonduri europene pentru construcția unui dispensar în comună;
Organizarea de cursuri în parteneriat cu instituțiile abilitate, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;
Participarea autorității publice locale, în calitate de partener, la programe europene privind formarea și reconversia profesinală etc.  

Proiecte de investitii:

Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă-Roata de Jos;
Centru de zi - Cartojani, sat Cartojani, comuna Roata de Jos;
Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos, extindere canalizare în satele Sadina și Roata de Jos; Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, în lungime de 11 km;
Extindere și modernizare iluminat public;
Construire Dispensar în sat Cartojani;
Extindere și modernizare Școală gimnazială nr. 2 Roata de Jos; 
Modernizare drumuri de interes local și înființare pod peste râul Dambovnic;
Extindere sistem integrat de alimentare cu apă în sat Cartojani, comuna Roata de Jos.

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.