PRIMĂRIA RÂMNICELU

Ramnicelu

Tip: Comuna

Adresa: Brăilei, nr. 31 (Cod postal:817110), Ramnicelu, Jud. Braila, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Chiru Lucian
Viceprimar: Gagu Vasile
Secretar:Buzatu Jarnea Rodica
Contabil: Geană Eliza Speranţa
Inspector registrul agricol: Pencu Ioana Carmenuta
Inspector asistență socială: Mocanu Nicu
Inspector impozite și taxe: Frincu Eugenia
Casier: Popa Violeta

Suprafata: 7893 ha

Intravilan: 401 ha

Extravilan: 7492 ha

Populatie: 2100

Gospodarii: 875

Nr. locuinte: 1018

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Râmnicelu, Constantineşti, Mihail Kogălniceanu, Boarca

Asezarea geografica:

Comuna Râmnicelu este localizată în partea de nord și nord-vest a județului Brăila la o distanță rutieră de cca 35 km de Municipiul reședință de județ Brăila.
Comuna Râmnicelu se învecinează cu următoarele comune:
- la nord și nord-est comunele Sălcia Tudor și Râmnicelu;
- la est, terioriul comunei Gemenele;
- la sud comuna Movila Miresei;
- la sud-vest comuna Șuțești;
- la nord-vest comuna Racovița.
În luna august a anului 1951 s-a înregistrat cea mai mare temperatură din istoria măsurătorilor din România. 44.5 grade, la stația Ion Sion (ferma de lângă satul Riâmnicelu), în ziua a zecea a lunii.
Istoric
Râmnicelu ca unitate administrativă comunală datează de la 1 ianuarie 1926. Tot atunci a intrat în componenţa judeţul Brăila, plasa Ianca, stabilindu-se totodată şi limitele dintre judeţele Brăila şi Râmnicu Sărat, pe râul Buzău. În consecinţă, Pitulaţi din judeţul Brăila trec la judeţul vecin.  
Comuna avea sub administraţie satele Râmnicelu şi Avântul, aşezare nouă, cu o populaţie de 25 de locuitori, apărută în 1923, ca efect al aplicării legii agrare din 1921.
​Localitatea Râmnicelu a fost în componenţa judeţului Râmnicu-Sărat, denumirea iniţială fiind de Piscu şi se afla în administraţia comunei Domniţa. Se pare că denumirea s-a datorat poziţiei mai înalte a  aşezării. Era  situată pe malul stâng al râului  Buzău, la 2 km est de reşedinţa administrativă, Domniţa.  
Localitatea a luat fiinţă după 1864, ca târlă, pe o parte a moşiei Domniţa, secularizată în 1863, pe care se afla comuna cu acelaşi nume. Între 1879-1886, pe Târlele Piscului sunt împroprietăriţi un număr de 160 de ţărani, târlaşii primind câte 1 pogon pentru loc de casă, şi 9 pogoane de teren arabil. Printre cei care au înfiinţat noua aşezare s-au aflat târlaşii Gh. Dumitraşcu, Ion Mocanu, Stan Burlacu şi Danciu.
Conform documentelor de arhivă, Piscu a căpătat statut juridic de cătun la 15 august 1880. Aceastăsituaţie a durat până la 1 aprilie  1904  când i s-a schimbat statutul juridic, devenind sat. De la înfiinţare şi până în 1921, satul Piscu a fost sub administraţia comunei Domniţa, plasa Boldu, judeţul Râmnicu  Sărat.  Din 1921, satul Piscu devine comună şi, după 1923, înglobează şi satul Avântul, aşezare nouă, apărută ca efect al aplicării Legii agrare din 1921. De la 1 iunie 1925 se schimbă numele în Râmnicelu. Pe harta judeţului Brăila, alcătuită în 1923, la graniţă, apare şi localitatea Piscu.
Pe harta din 1925, apare sub denumirea de Râmnicelu.
În 1929, Râmnicelu este unitate administrativă sătească cu consiliu, în cadrul comunei Movila Miresii.  Din  1939,  în  componenţa comunei Râmnicelu se aflau satele Râmnicelu,  Constantineşti, Avântul şi Ştefan cel Mare, sat nou înfiinţat, după 1930.
​De la integrarea acesteia în teritoriul judeţului Brăila şi până în anul 1950, când judeţul Brăila este desfiinţat,  din punct de vedere administrativ, a depins de plasa Ianca. 
Împărţirea administrativă a judeţului Brăila, 1937.
​Râmnicelu, Avântul, Ştefan cel Mare şi Constantineşti erau în componenţa plăşii Ianca. 
Din 1950, comuna Râmnicelu a făcut parte din raionul Brăila. După 1968, comuna Râmnicelu înglobează şi satele Mihail Kogălniceanu şi Boarca.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Astăzi locuitorii comunei se ocupă de cultivarea pământului (cereale, plante tehnice, legume) şi de  creşterea animalelor, fie individual, fie prin societăţile existente în comună.

Activitati economice principale:

Activitățile economice s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale, economia locală fiind axată pe agricultură, zootehnie și comerț
Potențialul agricol al comunei Râmnicelu este reprezentat de suprafața mare a terenului arabil la care se adaugă o suprafață semnificativă de pășuni. Terenul arabil și pășunile reprezintă permisele care favorizează activitățile bazate pe cultura plantelor și creșterea animalelor. Ca tip de agricultură conform Atlasului României 2006 comuna Râmnicelu se încadrează în tipul 4 adică "agricultură eterogenă" - între agricultură țărănească și asociații de proprietari relativ performante
Firme reprezentative:
Depozitul de armăsari Râmnicelu
SC Agroindustriala Râmnicelu SRL

Obiective turistice:

Activitatea turistică este polarizată de Pădurea Camnița, prin frumusețea peisajului său, de varietatea speciilor de arbori și arbuști, de vegetația ierboasă care persistă toată vara până toamna târziu, constituind zonă de agrement pentru locuitorii satelor din împrejurimi cât și pentru cei în trecere.
Serbările câmpenești erau organizate și desfășurate în această zonă unde aerul creează o bună și meritată recreere a participanților.
Cantonul silvic din pădure bogat înzestrat cu trofee de păsări și mamifere vânate în acestă zonă atrage mulți turiști.
Amenajări speciale pentru a favoriza dezvoltarea turismului în acestă parte a județului nu s-au făcut deși se poate aprecia că această zonă naturală întrunește toate trăsăturile caracteristice ale cadrului pentru agrement. 
Situri arheologice
Conform infiormațiilor preluate de pe site-ul http://www.cimec.ro/ (Repertoriul Arheologic Național), pe teritoriul comunei exista 3 situri arheologice:
- cod RAN 43769.01 - așezare și necropolă, localizată în satul Constantinești în punctul La Canton - casa pădurarului, datează din Epoca Medievală, Preistorie / sec. XVII-XVIII;
- cod RAN 43741.01 - Așezarea Latene de la Rimnicelu "La Cimitir", localizată pe un bot de terasă lângă cimitirul din satul Râmnicelu, datează din Latene, sec. IV – III a Chr.;
- cod RAN 43741.02 - Situl Arheologic de la Râmnicelu "Popina", localizat în lunca Buzăului, la cca. 34 km NV de Brăila, pe malul drept al Buzăului, la cca 500 m de cimitirul satului Râmnicelu, datează din Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt; a fost descoperită în anul 1958.

Evenimente locale:

Cele tradiţionale şi cele religioase

Facilitati oferite investitorilor:

Terenuri intravilane concesionabile
Infrastructură:
Comuna Rimnicelu este traversata de la Est la Vest de DJ 221 si in partea de Nord de DJ 202A.

Proiecte de investitii:

Modernizare și asfaltare străzi comunale în localitățile comunei pe o lungime de 7,78 km .
Realizare trotuare betonate, șanturi și podețe acces betonate în localitatea Râmnicelu.

Galerie foto

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.