Localitate: Paulesti

Judet: Satu Mare

Ţara: Romania

Cod postal: 447230

Telefon: 0261-757355, 757306

Fax: 0261-757306

Url: http://www.paulestism.ro/


Persoane din institutie:

Primar: Bontea Zenoviu Stelian
Secretar: Sava Eva
Contabil: Kocsis Ileana

Suprafata: 4171 ha

Intravilan: 350 ha

Extravilan: 3821 ha

Populatie: 4323

Gospodarii: 1343

Nr. locuinte: 1515

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 6

Numele localitatilor aflate in administratie:

Păuleşti, Ambud, Petin, Amaţi, Ruşeni, Hrip

Asezarea geografica:

Comuna este lipită de Municipiul Satu Mare, pe DJ 193 Satu Mare-Baia Mare

Activitati specifice zonei:

Preponderent agricultură

Activitati economice principale:

Comerţ
Industrie - producţie bobinaje, prelucrări mecanice prin aşchiere, prefabricate din beton
Ateliere de tâmplărie
Depozit produse pentru animale de companie şi producţie
Staţie PECO
Hotel restaurant MELODY
Fabrică de ţiglă
Punct de exploatare a balastului şi sortare
Complex comercial
Alimentaţie publică

Obiective turistice:

Hotel restaurant - Păuleşti

Evenimente locale:

Ziua comunei, în cursul lunii iulie sau august
Târg săptămânal de animale, în fiecare zi de miercuri şi odată pe lună după data de 15 a lunii, într-o zi de marţi "Târg de Ţară"

Facilitati oferite investitorilor:

Reduceri taxe în conformitate cu legea
Asigurări spaţii de producţie pentru atargerea investitorilor
Forţă de muncă
Telefonie fixă şi mobilă
CATV
Reţea de apă în toate localităţile comunei
Gaz în Păuleşti, Ambud, Petin

Proiecte de investitii:

Apă
Gaz
Canalizare
Televiziune prin cablu
Telefoane
Amenajări spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii în toate localităţile comunei
Construcţie şcoală nouă în localitatea Amaţi, prin fonduri europene
Reabilitări drumuri de legătură Amaţi-Ambud şi Ambud-Hrib 10,6 km
Reabilitări drumuri şi trotuare
Construcţie sală de sport în localitatea Păuleşti
Salubrizare în colaborare cu 6 primării
Asociaţia Someş Sud
Reabilitare iluminat public

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune
alte hot. nr. 22/2011 - privind modificarea ?i completarea inventarului bunurilor ce alc?tuiesc domeniul publical comunei P?ule?ti, jude?ul Satu Mare, 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte hot.24/2011 - privind aprobarea utiliz?rii sumei de 28.594,58 lei, rezultatul execu?iei bugetar?din anii preceden?i. 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte hot.21/2011 - privind aprobarea Studiului de prefezabilitate ?i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte hot.23/2011 - privind aprobarea Planului de cre?tere al tarifelor ?i acordarea unui mandat special reprezentatului Consiliului Local P?ule?ti 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte HOT?R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte HOT?R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T? R I R E A N R . 11/2011 privind stabilirea suprafe?ei de 422,52 ha de paji?ti permanente din cadrul comunei P?ule?ti, jude?ul Satu Mare pentru care se depun cereri unice de plat? 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte HOT?R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte HOT?R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Anexa nr. 4 la H.C.L. nr 15/2011 cu privire la 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte H O T ? R 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Fi?? serviciu 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Planificarea controalelor -Graficul de control preventive - 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Planificarea controalelor -Graficul de informare publica - 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Interventii 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Masuri preventive 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Planificarea exercitiilor 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Planul de pregatire 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Recrutare personal 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare
alte Documente SVSU - Registrul istoric 2013-07-08 21:02:13 Active Descarcare