PRIMĂRIA PANCIU

Panciu

Tip: Oras

Adresa: Titu Maiorescu, nr. 15 (Cod postal:625400), Panciu, Jud. Vrancea, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Nica Iulian
Secretar: Buleandră Eugen Gil

Suprafata: 6207,82 ha

Intravilan: 695,46 ha

Extravilan: 5512,36 ha

Populatie: 9284

Gospodarii: 2952

Nr. locuinte: 3798

Nr. gradinite: 5

Nr. licee: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Satu Nou, Crucea de Jos, Dumbrava, Crucea de Sus, Neicu

Asezarea geografica:

Cunoscut drept "oraşul dintre vii", Panciu este situat în zona de nord-est a judeţului Vrancea, la o altitudine de 265 metri și la 31 km față de reședința de județ - Focșani.
Principala cale rutieră de acces către orașul Panciu este drumul național DN 2L Tișița-Soveja din E 85 (la 13 km față de E 85). 
​Panciu este centru economico-administrativ al podgoriei cu acelaşi nume şi este situat între dealurile cultivate cu viţă de vie ale judeţului. Aceasta este cea mai întinsă podgorie din Vrancea cu o lungime de 8 kilometri şi o lăţime de 30 kilometri

Activitati specifice zonei:

Potenţialul economic al oraşului Panciu este reprezentat în special de plantaţiile de vie, de unităţi industriale şi culturile cerealiere la care se adaugă o serie de activităţi din domeniul seviciilor către populaţie
Principale ramuri de activitate la nivelul oraşului sunt cele din industria textilă şi din industria alimentară depăşind cu mult producţia celorlalte ramuri
În agricultură există interes pentru producţia de struguri, grâu, secară, floarea soarelui, legume şi fructe
Creşterea animalelor ocupă un loc important în economia oraşului, efectivele acestora fiind reprezentate de bovine, porcine, ovine şi păsări
Populaţia ocupată în agricultură este destul de greu de determinat şi delimitat, deoarece pe lângă pesrsoanele angajate permanent în acest domeniu activează şi foarte mulţi muncitori sezonieri

Activitati economice principale:

Viticultura reprezintă o ocupaţie tradiţională a locuitorilor oraşului Panciu, influenţa ei resimţindu-se direct şi indirect în economie, în viaţa socială şi culturală. Datorită acestor dimensiuni se pot amenaja puncte de colectare şi valorificare a strugurilor, fructelor, legumelor şi silozurilor de depozitare a cerealelor, dar se pot amenaja şi centre de valorificare a produselor animaliere
Se impune de asemenea folosirea intensivă, în condiţiile asigurării calităţii şi soiurilor de origine, a plantaţiilor de vie existente pentru producerea unor vinuri apreciate şi recunoscute pe piaţă: vinurile de Panciu. De asemenea, pe teritoriul orașului Panciu își desfășoară activitatea numeroase firme care produc și comercializează o gamă diversă de confecții pentru copii, femei și bărbați.
Cei mai importanţi întreprinzători ai zonei sunt:
SC Cristi Lory SRL - prelucrarea lemnului şi deşeurilor din lemn
SC Veritas SA - prelucrare producţie viti-vinicolă
SC Viticom SRL - prelucrare producţie viti-vinicolă
SC Tricotton Junior SA - confecţii tricotaje
SC Altec Prod SRL - confecţii tricotaje
SC Duspi Serv Panciu SRL - prestări servicii publice
COOP "Servirea Populaţiei" - confecţii şi prestări servicii meşteşugăreşti

Obiective turistice:

Mănăstirea Brazi
Schitul Sfântul Ioan Botezătorul
Monumentul eroilor
Beciul Domnesc (Hrubele lui Ştefan cel Mare)
Beciul Vlădoianu
Beciul Marin Ştefan
Cimitirul Evreiesc
Mormântul scriitorului Ioan Slavici
Bustul scriitorului Ioan Slavici
Toate obiectivele turistice din oraș dar și din zonă sunt promovate prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Panciu

Evenimente locale:

Zilele localităţii
În ultimul sfârşit de săptămână din luna septembrie - Zilele oraşului Panciu - sărbătoare tradiţională a păncenilor din toată lumea. În program sunt incluse lansări de carte, spectacole şi competiţii sportive.
Expoziţii:
22 septembrie - Expoziţia de icoane, desene, picturi şi grafică realizate de către participanţii de la Concursul interjudeţean "Sfântu Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea de la Mănăstirea Brazi
28-29 septembrie - Expoziţia de unelte agricole tradiţionale, standuri de prezentare a vinurilor produse în Podgoria Panciu, organizate în cadrul Festivalului "Drumul Vinului"
octombrie - Expoziţii de costume populare tradiţionale şi tapiseii, realizate de Clubul copiilor Panciu, standuri cu vinuri produse în Podgoria Panciu
1-8 martie - Expoziţii de mărţişoare tradiţionale, realizate de Clubul copiilor Panciu, de elevii din instituţiile de învăţământ din Panciu, precum şi de Centrul Educaţional de Zi "Pinochio" Panciu
aprilie - Expoziţii de ouă încondeiate, icoane pe sticlă şi pe lemn, organizate de elevii instituţiilor de învăţământ şi nu numai
16 mai - Expoziţii de icoane pe lemn şi pe sticlă, picturi, grafică şi tapiserii, realizate în cadrul celor patru secţiuni ale concursului "Descoperim tradiţia străbună", de către elevii participanţi.
Sărbători locale:
22 septembrie - Hramul Mănăstirii Brazi
Este o săbătoare dedicată Sfântului Ierarh Teodosie al II-lea, fost episcop de Roman şi mitropolit al Moldovei, considerat ctitorul mănăstirii şi ocrotitorul spiritual al oraşului Panciu. 
În ziua de hram, un numeros sobor de preoţi împreună cu Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei oficează Sfânta Liturghie care este precedată de Acatistul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea.
Paraclisul Mănăstirii Brazi adăposteşte şi racla cu moaştele Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie al II-lea. Ele au fost descoperite iniţial în 1842 şi redescoperite în anul 2000 în vechiul paraclis.
Pe 21 septembrie, această raclă este aşezată într-un loc special amenajat din curtea mănăstirii. 
În ziua hramului, racla cu moaştele lui Teodosie al II-lea este loc de pelerinaj şi de rugăciune pentru mii de credincioşi din toată ţara.
28-29 septembrie - Festivalul "Drumul Vinului"
Oraşul Panciu este punctul de plecare al traseului turistic "Drumul Vinului". Panciu este vestit în România ca localitatea în care se produce vinul spumant după metoda Champenoise, dar la fel de vestit este şi ca urmare a faptului că aceste sticle de vin spumant sunt lăsate la limpezit în interiorul Hrubelor "Ştefan cel Mare".
octombrie - Integrarea cu activităţi în cadrul Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului "Bachus" - Focşani, Vrancea
Manifestări cultural-artistice, la care participă artişti populari locali din judeţ şi nu numai. 
24 februarie - "Dragobete" - Simbolul începutului de primăvară şi a dragostei la români
Spectacolul gândit şi realizat de către tinerii din oraşul Panciu, în cadrul căruia sunt prezentate tradiţiile şi obiceiurile referitoare la venirea primăverii.
1-8 martie - Târgul Mărţişorului şi manifestări dedicate "Zilele Internaţionale a Femeii"
Evenimentele presupun organizarea unui târg de mărţişoare în perioada 1-8 martie şi a unui spectacol artistic, dedicat femeilor din oraş în data de 8 martie.
aprilie - Sărbătorile Pascale la Panciu
16 mai - "Descoperim tradiţia străbună" Concurs interjudeţean, organizat de Clubul Copiilor Panciu, înscris în calendarul activităţilor educative religionale. Aceasta urmăreşte promovarea artei populare, punerea în valoare a potenţialului creativ al copiilor, depistarea şi promovarea talentelor în arta populară. De asemenea, concursul reprezintă şi un schimb de experienţă benefică pentru participanţi.
Evenimentul include atât organizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor cât şi un spectacol ce cuprinde cântece şi dansuri populare tradiţionale.
24 decembrie - Colinde şi obiceiuri de Anul Nou
Spectacole şi serbări susţinute de către elevii din instituţiile de învăţământ din oraşul Panciu, în care sunt prezentate datinile şi obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou: bradul de Crăciun, colinde, Pluguşorul, Sorcova, Capra.

Facilitati oferite investitorilor:

Posibilitatea încheierii de parteneriate publice și private
Asigurarea de utilități
Urgentarea obţinerii autorizaţiei de construire

Proiecte de investitii:

La 31.12.2015 au fost finalizate urmatoarele proiecte, cu impact major asupra dezvoltării localității și sunt în perioada de sustenabilitate:
EDU-PANCIU – EDUCAȚIE ȘI CUNOAȘTERE – Proiect pentru extinderea, dotarea şi reabilitarea Liceului "Ioan Slavici’" din oraşul Panciu, judeţul Vrancea
Modernizarea și dotarea cu echipamente de specialitate a ambulatoriului integrat al spitalului Panciu
Realizarea spațiilor necesare funcționării laboratorului de imagistică medicală compartiment tomograf și dotarea cu tomograf a ambulatoriului integrat al spitalului Panciu, județ Vrancea 
Centrul social de recuperare neuromotorie pentru persoane adulte
Crearea și modernizarea zonelor verzi,mobilier stradal, parcuri și zone florale
Protejarea, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în vederea creșterii atractivității turistice a Orașului Panciu
Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice "Sf.Ioan"
Reabilitarea clădirilor în scopul utilizării pentru servicii sociale
Calificarea, un catalizator al succesului
Blacksea Wines Export - preparing the conditions for penetration of the Black Sea Wines in the international market
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de interes public
Refacere și modernizare Sediu Primărie, oraș Panciu, județul Vrancea
Centrul național de informare și promovare turistică – Panciu
Pe parcursul anului 2017 se continuă investițiile pentru următoarele obiective:
"Creșa Casa Piticilor" Gradinița Crucea de Sus, orașul Panciu, județul Vrancea
Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii - orașul Panciu
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din orașul Panciu
Vranceaqua - reabilitarea și modernizarea sistemului de apă și canalizare la nivelul județului Vrancea
Construire ansamblu de locuințe sociale – 61 unități locative, B-dul Independenței nr. 6-8
Construire ansamblu de locuințe sociale pentru chiriași evacuați – 32 unități locative, B-dul Independenței nr. 6-8
Modernizare tramă stradală în zona centrală a orașului Panciu, județul Vrancea
În Strategia de Dezvoltare a Orașului Panciu 2014-2020 au fost cuprinse următoarele proiecte de investiții:
Proiect pentru reabilitarea reţelei de drumuri secundare din oraşul Panciu (străzi din cartierele periurbane) Proiect pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Panciu
Proiect pentru extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale
Proiect pentru extinderea reţelei de drumuri agricole din podgoria Panciu
Proiect pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale din oraşul Panciu
Proiect pentru realizarea unui sistem de transport public în comun destinat oraşului Panciu și localităţilor aparţinătoare
Proiect pentru realizarea unui sistem producere a energiei electrice bazat pe arderea deşeurilor menajere Proiect pentru realizarea unui sistem de producere energie electrică, termică, apă caldă menajeră și abur, în cogenerare (peleți din deşeuri forestiere și viticole) - PPP
Proiect pentru realizarea unui sistem de producere energie electrică, termică, apă caldă în cogenerare (gaz) - PPP Proiect pentru dotarea Centrului "Sovejana"
Proiect pentru realizarea unui centru de reinserție socio-profesională în oraşul Panciu 
Proiect pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea Grupului Şcolar de Arte și Meserii Panciu 
Proiect pentru realizarea și reabilitarea de spații de joacă pentru copii
Proiect pentru realizarea Centrului de Tineret Penciu
Înfiinţarea Palatului Copiilor
Proiect pentru realizarea de spații verzi și zone pietonale
Proiect pentru realizarea unui incubator de afaceri în oraşul Panciu
Proiect pentru dobândirea competențelor antreprenoriale a tinerilor din oraşul Panciu
Proiect pentru modernizarea unei pieţe agroalimentare în oraşul Panciu
Proiect pentru dezvoltarea turismului uval și cultural în oraşul Panciu
Proiect de promovare a principalelor obiective turistice din oraşul Panciu
Proiect pentru înfiinţarea unei Cantine Sociale
Proiect investional destinat punerii în valoare a complexului monahal Mănăstirea Brazi
Proiect pentru implementarea unui sistem de protecţie împotriva inundaţiilor pe pârâul Hăulita
Proiect pentru modernizarea trotuarelor din oraşul Panciu
Proiect pentru dotarea Clădirii Primăriei Oraşului Panciu
Proiect pentru înfiinţarea unei creșe în Oraşul Panciu
Proiect pentru înfiinţarea de locuinţe sociale
Proiect pentru reabilitarea canalizării pluviale în reţeaua viticolă Panciu
Proiect pentru înfiinţarea Muzeului Vinului
Modernizarea căminelor culturale din cartierele periurbane ale Oraşului Panciu
Modernizarea Casei de Cultură a Oraşului Panciu
Reabilitarea termică a clădirilor publice
Modernizarea și reabilitarea sediului Centrului de Ambulanță Panciu
Îmbunătăţirea accesului la informaţie în Oraşul Panciu prin informatizarea serviciilor publice
Îmbunătăţirea accesului la internet în Oraşul Panciu prin realizarea unor puncte HOTSPOT wireless 
Implementarea de măsuri pentru prevenirea dezastrelor naturale: staţie anti-grindină
Realizarea de parcări în Oraşul Panciu
"Telegondola vinului" Proiect destinat creşterii atractivității turistice a Oraşului Panciu
Reabilitarea variantei ocolitoare a oraşului Panciu 
Modernizarea bazei sportive a Oraşului Panciu 
Realizarea de baze sportive în cartierele perurbane ale Oraşului Panciu 
Îmbunătăţirea politicilor publice și dezvoltarea spiritului civic la nivelul comunităţii locale prin realizarea de schimburi de experienţe cu oraşele înfrăţite 
Realizarea unui câmp fotovoltaic la nivelul Oraşului Panciu 
Modernizarea și extinderea Pieţei de struguri și realizarea unui depozit aferent de 100t
Înfiinţare sere pentru material săditor destinat utilizării de către UAT Panciu 
Modernizare sediu și dotare Serviciu voluntar pentru situaţii de urgentă Panciu 
Extinderea bibliotecii orăşeneşti Panciu 
Informatizarea Registrului Agricol - inventariere terenuri agricole și emitere cărți funciare 
Implementarea de sisteme de management în cadrul Primăriei Oraşului Panciu 
Reabilitarea parcurilor existente în cadrul Oraşului Panciu 
Extinderea și modernizarea Spitalului Orăşenesc Panciu 
Realizarea unui centru de agrement în oraşul Panciu 
Îmbunătăţirea competențelor elevilor din clasele a VIII și a XII prin realizarea de programe after-school coordonate de cadrele didactice 
Realizarea unui centru de perfecţionare în parteneriat regional 
​Dotarea cu utilaje a serviciilor publice

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.