PRIMĂRIA MOTRU

Motru

Tip: Municipiu

Adresa: Gării, nr. 1 (Cod postal:215200), Motru, Jud. Gorj, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar:Jianu Gigel
Viceprimar:Morega Cosmin Costel
Secretar:Stroescu Gina
Contabil:

Suprafata: 5009 ha

Intravilan: 236,2 ha

Extravilan: 4772,8 ha

Populatie: 22848

Gospodarii: 7576

Nr. gradinite: 11

Nr. scoli: 8

Nr. licee: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Ploştina, Dealul Pomilor, Roşiuta, Însurăţei, Leurda, Horăşti, Râpa si Lupoiţa

Asezarea geografica:

Municipiul Motru este aşezat pe D.N. 67A, la 44 km de Municipiul Târgu-Jiu şi la 42 km de Drobeta Turnu Severin.
Fauna:
Animale sălbatice: vulpi, iepuri, porci mistreţi, căprioare;
Peşti: clean, caras, scobar, mreana, ştiucă;
Păsări: raţe sălbatice, cocostârci, berze, mierle, grauri, gugustiuci, etc..
Flora:
Plante: sunătoare, muşeţel, maceş, rug, fag, podbal, patlagina, urzica, trifoi, sulfina, etc.; 
Peste 700 ha pădure: fag, stejar, salcâm, etc..
Se practică într-o măsură mai mică.
Clima: 
Temperat-continentală, caracterizată prin ierni blânde şi veri călduroase.
Relieful: 
Se compune din lunci (cea mai mare fiind Lunca Motrului întinsă pe albia Râului Motru) şi dealuri acoperite cu păduri.

Activitati specifice zonei:

Industrie:
Preponderent - mineritul prin exploatări ale lignitului la suprafaţă (cariere) şi de subteran (mine);
Alte unităţi: de transport, de construcţii, de confecţii metalice şi reparaţii utilaj minier, o fabrică de tricotaje şi o uzină de alimentare cu apă şi agent termic
Agricultură:
Cultivarea: legumelor, zarzavaturilor, pomilor fructiferi, viţei-de-vie, cerealelor;
Creşterea: păsărilor (găini, gâşte, raţe, curci, etc.) şi animalelor (ovine, bovine, cabaline etc.).

Activitati economice principale:

Industrie (Exploatări miniere - Lupoaia şi Roşiuţa, Transport, Reparaţii autovehicule, Prestări servicii, Morărit-panificaţie, Fabrica de tricotaje, Prelucrarea cărnii)
Agricultură
Cereale păioase (grâu, orz, ovaz, secara)
Plante prăsitoare (porumb, floarea-soarelui)
Cartofi
Legume şi zarzavaturi
Plante de nutreţ (sfeclă furajeră, trifoi, lucernă)
Zootehnie (bovine, porcine, ovine, căprine, cabaline, păsări, iepuri de casă, familii de albine) 
Silvicultură
Resurse naturale: cărbune energetic (lignit), material lemnos (fag, stejar, salcâm)

Obiective turistice:

1 Catedrala
6 Biserici ortodoxe
1 Biserică baptistă în construcţie
1 Biserică catolică
2 Case de rugăciuni
Monumentul Eroilor Neamului din Municipiul Motru
Monumentul Eroilor din satul Roşiuţa
Cula Glogoveanu (anul construcţiei în jur de 1800) la 6 km de Motru pe DN Motru Baia de Aramă, în comuna Glogova
Cula lui Cuţui (anul construcţiei în jur de 1815) la 10 km de Motru pe DN 67 Târgu Jiu Drobeta Turnu Severin, în comuna Broşteni
Cula din satul Ercea, comuna Căzăneşti, pe valea râului Coşuştea, pe un drum comunal ce se intersectează cu DN 67 la jumătatea distanţei dintre Drobeta Turnu Severin Motru
Cula Şiacu din comuna Slivileşti (anul construcţiei în jur de 1818), comună la S de Municipiul Motru

Evenimente locale:

Tradiţii şi obiceiuri:
Frecventarea slujbelor religioase la biserici, întrunirile cu ocazia sărbătorilor religioase, organizarea de nunţi, botezuri şi înmormântări.
Nedei, hramuri, hore, obiceiuri de peste an, descântece, blestemul, cântece populare şi strigături.

Facilitati oferite investitorilor:

Scutirea de taxe vamale, taxe locale reduse la cele mai mici niveluri, scutirea de impozitul pe profit sunt doar câteva dintre avantajele oferite celor care deschid acum o afacere în Motru, la acestea adăugându-se sprijinul total şi bunăvoinţa autorităţilor locale, precum şi marele capital pe care il reprezintă forţa de muncă înalt calificată din Municipiul Motru 
Facilităţi fiscale oferite zonelor defavorizate
Forţa de muncă calificată
Stimulente pentru angajatori
Cadru social favorabil
Facilităţi ale zonelor defavorizate
Sprijin al autorităţilor pentru deschideri de obiective economice
Climă favorabila
Nivel ridicat al pregătirii forţei de muncă
Cadru legislativ local favorabil

Proiecte de investitii:

Depozitare, neutralizare, reciclare deşeuri menajere
Pod peste Râul Motru-legătura cu satul Râpa
Centrală termică proprie pentru "Grupul Şcolar Tehnologic" din Municipiul Motru
Reabilitare reţelelor termice şi transformarea punctului termic din zona blocurilor "M" 
Alimentare cu apă (Roşiuţa, Leurda, Dealu Pomilor)
Construcţie de locuinţe
Canalizare şi staţii de epurare
Construcţii şi reparaţii drumuri şi poduri
Reparaţii biserici
Sală polivalentă
Modernizarea ariei fostei autogări
Finalizarea sediului C.L. Motru
Realizarea sediului ITL
Execuţie şi montaj steme municipiu la limitele teritoriului administrative
Soluţie pentru zona "Piaţa moldovenilor"
Organizarea unei cantine şi a unui cămin pentru săraci
Regularizarea pârâului Plostina - pe zona Motru 
Amenajarea zonelor de agrement - ştrand Stadion li Zavoi (Plostina)
Organizarea unor spaţii cu destinaţia - Distribuire butelii gaz
Lucrări determinate de posibila aducţiune a gazelor
Utilaje pentru salubrizare
Programatoare pentru iluminatul stradal

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.