PRIMĂRIA LOGREŞTI

Logresti

Tip: Comuna

Adresa: Sat Măru , Nr.136 (Cod postal:217285), Logresti, Jud. Gorj, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Băluţă S. Ion
Secretar: Dincă Ariada
Contabil: Diaconescu Luminița

Suprafata: 6815 ha

Intravilan: 524 ha

Extravilan: 6291 ha

Populatie: 3200

Gospodarii: 1815

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 6

Numele localitatilor aflate in administratie:

Măru, Colţeşti, Frunza, Moşteni, Popeşti, Seaca şi Tg. Logreşti

Asezarea geografica:

Accesul către comună se face pe drumul naţional 67 B Târgu Jiu-Drăgăneşti 
Oraşele apropiate sunt Târgu Cărbuneşti (34 km), Berbeşti (25 km) şi Târgu Jiu (68 km)
Cea mai apropiată gară se găseşte la 34 de km

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Apicultură
Creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Comerţ cu amănuntul

Evenimente locale:

Târg săptămânal desfăşurat în ziua de vineri
Târg anual - 6 august

Proiecte de investitii:

INTEGRARE EUROPEANA:
Fundamentarea politicilor publice pe principiile şi orientările formulate în documentele Uniunii Europene:
Elaborarea şi adoptarea de hotărâri, strategii şi programe pe baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, Politicilor de Dezvoltare Regională, Politicii Agricole Comune şi a altor documente programatice ale Uniunii Europene
Realizarea unui plan de acţiune pentru implementarea politicilor publice ale UE la nivel de comună
Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile la nivel de comună:
Elaborarea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economico-socială a comunei şi a celor structurale
Întocmire şi depunerea de cereri de finanţare în vederea obţinerii de fonduri externe nerambursabile, în cadrul programelor pentru care comuna Logreşti este aplicant eligibil 
Mediatizarea programelor guvernamentale, ale Delegaţiei Comisiei Europene şi ale organizaţiilor din ţară şi străinătate prin care se acorda asistenţă financiară României
Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în ceea ce priveşte procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de coeziune şi a celor structurale: 
Pregătirea funcţionarilor publici în vederea accesării fondurilor structurale
Realizarea unor proiecte de infrastructură mică
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor (Şcoala cu clasele I-IV din Maru Cetate, Şcoala cu clasele I-IV din Seaca, Şcoala cu clasele I-IV Moşteni, Şcoala cu clasele I-VIII din Măru şi Şcoala cu clasele I-VIII Tg. Logreşti) cât şi a Căminelor Culturale din satele Moşteni, Tg. Logreşti, Seaca
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale: DC 27A, DC 31, DC 33 şi a drumurilor stradale (uliţelor săteşti) DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7, DS8, DS9, DS10, DS11, DS12, DS13, DS14, DS15, DS16, DS17, DS18, DS19, DS20, DS21, DS22, DS23, DS24, DS25, DS26, DS27, DS28, DS29, DS30, DS31, DS32, DS33, DS34, DS35, DS36, DS37, DS38, DS39, DS40, DS41, DS42, DS43, DS44, DS45, DS46, DS47, DS48, DS49, DS50, DS51, DS52, DS53, DS54, DS55, DS56, DS57, DS58, DS59, DS60, DS61, DS62, DS63, DS64, DS65, DS66
Reabilitarea podurilor de pe drumurile comunale şi drumurile stradale
Reabilitarea şi modernizarea târgului săptămânal
Reabilitarea monumentelor eroilor situate în satele Măru şi Frunza
Regularizarea şi ecologizarea Râului Amaradia
Realizarea sistemului de alimentare cu apă a comunei
Realizarea canalizării comunei şi a staţiei de epurare a apelor menajere
Realizarea unei săli de sport
Construirea unui teren complex de sport pentru fotbal, handbal, volei, baschet, etc.
PROTECŢIE SOCIALĂ:
Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate:
Acţiuni de mediatizare în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica integrării în societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi a familiilor acestora
Integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi:
Furnizarea de servicii de tip rezidenţial şi furnizarea de servicii de recuperare
Crearea unui sistem de suport pentru persoanele vârstnice:
Stabilirea de parteneriate cu organizaţiile civile şi culte religioase furnizate de servicii de asistenţă socială destinate persoanelor fără familie sau cu alte organisme autorizate pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare
AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ:
Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial: 
Asistenţa tehnică şi logistică acordată fermierilor, inclusiv apicultorilor, în vederea realizării de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă care să conducă la modernizarea exploataţiilor agricole, silvice şi apicole
Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţă:
Înfiinţarea de centre de colectare şi sortare a legumelor şi fructelor
Dezvoltarea şi modernizarea satelor: 
Asistenţa tehnică şi logistică, cu finanţare nerambursabilă, pentru realizarea cadastrului teritoriului comunei
Asistenţa tehnică şi logistică, cu finanţare nerambursabilă, pentru realizarea investiţiilor care au ca scop modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
TURISM:
Valorificarea potenţialului turistic al zonei:
Promovarea în circuitul turistic a unor agropensiuni
Promovarea turismului cultural - religios
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:
Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei comunitare:
Aplicarea directivelor, deciziilor, normelor şi reglementărilor specifice în UE şi în România
Organizarea registrelor de date şi informaţii privind mediul înconjurător
Crearea infrastructurii de prevenire a poluării fonice pe DN 67B, împreună cu Administraţia Naţională a Drumurilor
Consolidarea capacităţii de gestionare a deşeurilor:
Organizarea sistemului de management integrat al deşeurilor
Organizarea de puncte de colectare selectivă a deşeurilor, inclusiv de ecarisaj
Asigurarea în permananţă a calităţii apei potabile:
Monitorizarea calităţii apei potabile

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.