PRIMĂRIA HANGU

Hangu

Tip: Comuna

Adresa: (Cod postal:617240), Hangu, Jud. Neamt, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Lupu Gavril
Viceprimar: Hagiu Mihai
Secretar: Bici Anişoara
Contabil: Pancu Elena

Suprafata: 12932,31 ha

Intravilan: 1044,8 ha

Extravilan: 11887 ha

Populatie: 3900

Gospodarii: 1450

Nr. locuinte: 1708

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Hangu, Grozăvești, Chirițeni, Buhalnița, Rugineşti

Asezarea geografica:

Comuna Hangu este așezată în partea de nord și nord-est a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, pe văile pârâurilor Hangu și Buhalnița, cuprinzând bazinele lor hidrografice și ale altor pârâuri și afluenți de pe malul stâng, din cursul mijlociu al râului Bistrița, este situată pe versanții sudici ai munților Hangu și Buhalnița, care fac parte din Culmea Stânișoarei.
Pe glob, comuna Hangu se află la 26° longitudine estică și 47° latitudine nordică, cu 2° la nord de paralela 45°, care reprezintă mijlocul distanței între Ecuator și Polul Nord, iar în cadrul teritorial al județului Neamț se află la nord-vest-ul Municipiului Piatra Neamț, la o distanță de 60 km, pe DN 15.
Comuna Hangu se învecinează la nord, urmând cumpăna apelor de la Vârful Mare, până la Vârful Crainicu, cu comuna Pipirig, la est cu comuna Crăcăoani, până la Vârful Stirigoaiei, cu comuna Gârcia, până la Vârful Prislopașu și cu comuna Pângărați până la Vârful Frasinului, coborând spre lacul de acumulare și urcând până la Verdele, cu orașul Bicaz, iar la sud-vest cu comuna Ceahlău, până la Piciorul Pancului. La est se învecinează cu comuna Poiana Teiului, până la Vârful Mare.
Fiind așezată pe versanții sudici ai Culmii Stânișoarei, din partea mijlocie a ramurii estice a Carpaților Orientali, este o comună cu specific montan, cu înălțimi sub 1220 m.
Principalele cursuri de ape ale comunei sunt pârâurile Hanga și Buhalnița cu afluenții lor și pârâurile Bocănești, Rotaru, Huiduman, Grozăvești, Dartu și Potoci. Afluenții importanți în raport cu așezările satelor ai pârâului Hangu sunt: Audia, Sasu, Bolatău, Măcieș, pârâul Verii și Mitrofan, iar ai pârâului Buhalnița sunt: Sneamătul, Boura și Fârtagi.
​Comuna Hangu, străveche aşezare românească, atestată documentar la 13 februarie 1458 printr-un act emis de cancelaria domnitorului Ştefan cel Mare, este situată lângă apele albastre ale Lacului de acumulare Bicaz, în care se oglindeşte silueta legendară a masivului Ceahlău, care stăpâneşte şi îmbrăţişează, în eternitatea stâncilor, acest ţinut binecuvântat şi de o frumuseţe fără seamăn.

Activitati specifice zonei:

Exploatarea lemnului și prelucrarea lui a rămas ocupația principală a hanganilor.
Exploatarea lemnului a luat amploare după 1991, când s-a pus în aplicare Legea fondului funciar, prin care le-au fost retrocedate pădurile, foștilor proprietari. Din acest moment, numărul de gatere în care buștenii sunt transformați în scândură sau dulap, în funcție de necesități, este în continuă creștere. Gaterele sunt de fapt niște instalații cu pânze în care sunt introduși buștenii, puse în mișcare de un motor care funcționează pe bază de motorină sau curent electric. Scândura rezultată este legată în pachete încărcate în mașini și transportată la Galați sau Constanța pentru export. O parte din scândură sau chiar deșeurile rezultate din prelucrarea lemnului sunt transportate în zonele de șes unde se face schimb pe produse agricole, respectiv cereale și legume. În anul 1998, în comuna Hangu existau 13 gatere. Numărul lor s-a redus ulterior din cauza demersurilor pe care trebuie să le facă patronii pentru a exploata pădurile particulare. 
O altă tradiție în viața economică a comunei, o reprezintă creșterea animalelor. Vacile se țin, în special pentru lapte, caii sunt folosiți pentru tracțiune și arat ca și boii a căror întreținere este însă foarte costisitoare. Oile de rasă țurcănă se țin pentru lână și miei, iar porcii pentru carne.
Agricultură
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului
Turism

Activitati economice principale:

Comerț
Exploatarea lemnului
Turism
Firme reprezentative:
În comuna Hangu figurează un număr de 45 societăți comerciale cu capital privat și întreprinderi individuale, PFA.
Dintre acestea cele mai reprezentative sunt: 
SC Fagul Prod Impex SRL
SC Pauana Com SRL - Pensiunea Ioana
SC New Nick SRL
SC Relax Bicaz SRL - Lostrița
SC Grup LP Prod SRL
SC Hanrex SRL

Obiective turistice:

Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" din Chirițeni
Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" din satul Buhalnița
Schitul Sfântul Pahomie cel Mare din satul Hangu
Lacul Izvorul Muntelui (cunoscut și sub denumirea de Lacul Bicaz) este un lac de acumulare aflat pe râul Bistrița la câțiva kilometri în amonte față de orașul Bicaz

Evenimente locale:

Ziua localității - 14 octombrie

Facilitati oferite investitorilor:

Asigurare teren pentru investiții 
Acces utilități (apă, canalizare, energie electrică, telefonie fixă și mobilă etc)
Oportunități:
Pensiuni agroturistice
Prelucrarea lemnului
Îndeletniciri meșteșugărești (croșetat, brodat, țesut împletit)

Proiecte de investitii:

Proiecte finalizate:
1. Regularizare torent Mitrofanu în vedrea prevenirii inundațiilor, sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare PNDR Măsura 411-125c - sursa de finanțare FEADR - stadiul - finalizat - valoare 299.738 - 54.000 Euro
2. Reabilitarea vechiului sediu al primăriei și amenajarea pentru bibliotecă comunală Hangu - program finanțare PNDR Măsura 413-322 - sursa de finanțare FEADR - stadiul - finalizat - valoare 224.287 - 40.000 Euro
3. Înființare teren sport multifuncțional, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare PNDR Măsura 413-322b - sursa de finanțare FEADR - stadiul - finalizat - valoare 615.401 - 112.000 Euro
4. Reabilitare interioare Școala Gimnazială Hangu - sursa de finanțare - buget local - stadiul - finalizat
5. Sistem de alimentare cu apă în locaslitatea Grozăvești și sistem de canalizare ape uzate în localitatea Hangu, comuna Hangu, județul Neam - program finanțare - Program vizând protențialul resurselor de apă, sistem integrat de alimentare cu apă, sisteme de tratare canal și stații de epurare - sursa de finanțare - AFM - stadiul - finalizat - valoare 5.617.586,7 lei
6. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, localitatea Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, localitatea Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - sursa de finanțare - MDRT-CNI - stadiul - finalizat - valoare 1.426.982 lei
7. Modernizare drum sătesc (ulița bisericii) sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program de finanțare - sursa de finanțare - Buget local - stadiul - finalizat - valoare - 268.669,19 lei 
Proiecte în lucru:
1. Modernizare drumuri comunale DC 146 și DC 149  comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare PNDL - sursa de finanțare MDRT - stadiul - în derulare - valoare 7.740.752 lei
​2. Extindere alimentare cu apă sat Hangu - Boboteni, comuna Hangu, județul Neamț - execuție - program finanțare - PNDL - sursa de finanțare MDRT - stadiul - depus MDRT - valoare 3.628.635 lei
3. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural, localitatea Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare - PNDR - sursa de finanțare - AFIR - stadiul - în faza de achiziții - 1.361.277,87 lei
4. Amenajare centru civic: Modernizare drumuri adiacente centru civic, sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - sursa de finanțare Buget local - stadiul - în derulare - valoare 562.440,1 lei
5. Extindere alimentare cu apă, captări izvoare și rezervor înmagazinare în localitatea Ruginești, comuna Hangu, județul Neamț - sursa finanțare - buget local - stadiul - în derulare - valoare 165.798,59 lei
6. Locuințe pentru tineri destinate închirierii, localitatea Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare ANL - sursa de finanțare ANL - stadiul - în faza de achiziții - valoare 2.969.180 lei
7. Modenizare drum sătescși parcare (ulița bisericii), sat Buhalnița, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare - Buget local - sursa de finanțare - Buget local - stadiul - în faza de achiziții - valoare 50.174 lei
8. Modernizare DC 146 km 3+250-3+600 și drum sătesc (ulița bisericii Boboteni), sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț - program finanțare - Buget local - sursa de finanțare - Buget local - stadiul - în faza de achiziții - valoare 499.596 lei

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.