PRIMĂRIA FRUMOSU

Frumosu

Tip: Comuna

Adresa: Principală, nr. 72 (Cod postal:727260), Frumosu, Jud. Suceava, Romania

  • 0230-576338
  • 0230-576439

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar:Buga Constantin
Viceprimar: Checheriţă Constantin
Secretar: Rusu Aurel
Contabil: Reabschi Niculina Alexandrina

Suprafata: 9962 ha

Intravilan: 700,68 ha

Extravilan: 9261,32 ha

Populatie: 3464

Gospodarii: 1202

Nr. locuinte: 1202

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Frumosu, Deia, Dragoşa

Asezarea geografica:

Comuna Frumosu este situată în bazinul inferior al râului Moldoviţa, în zona obcinilor - Obcinele Bucovinei, unde este mărginită la vest de Obcina Feredeului, cu o altitudine de 1300-1400 m şi la est de Obcina Mare, ce atinge o altitudine de 1200 m
Se învecinează:
La nord-vest cu comuna Vatra Moldoviţei
La nord-est cu comunele Mănăstirea Humorului şi Suceviţa
La sud-est cu comuna Vama
La sud-vest cu Municipiul Câmpulung Moldovenesc (cca. 20km)
Comuna Frumosu este traversată de drumul judeţean DJ 176
Comuna este plasată într-o mică depresiune, orientată nord-vest - sud-est
Trăsătura caracteristică a reliefului o constituie paralelismul culmilor conform structurii tuturor depresiunilor obcinilor Bucovinei. Munţii sunt de înălţimi mijlocii cu altitudini medii cuprinse între 1100 şi 1300 m. Între aceştia se situează culoarul Moldoviţa, ce ocupă un spaţiu mai larg şi în care se evidenţiează terasele râului sau ale pâraielor afluente. De fapt, această zonă formează un mic bazinet, ce face parte din unitatea geomorfologică mai mare a Culoarului Moldoviţa. El se caracterizează prin existenţa unei terase de luncă de 2-3 m înălţime şi o terasă de 8-10 m, la gurile de vărsare ale pâraielor Deia, Dragoşa şi Frumosu, favorabile aşezărilor omeneşti
Din punct de vedere geologic, sedimentele ce intră în această zonă se raportează la vârsta Cretacicului şi Paleogenului. Cretacicul este reprezentat printr-un orizont de argilă roşie, arareori verde sau pestriţă, ce se află peste şisturile negre şi gresiile glauconitice. Paleogenul este reprezentat de stradele eocene, de şisturi negre şi gresiile glauconitice
Clima se încadrează în tipul ţinutului montan, în care se simte influenţa climatului depresional al Văii Moldovei, cu vânturi locale, precipitaţii abundente şi cu mari variaţii de temperatură, de la zi la noapte şi de la un anotimp la altul
Caracteristica dominantă a vegetaţiei este aceea că ea aparţine zonei forestiere. În funcţie de altitudine, se poate distinge o zonă a amestecului de răşinoase cu fag în partea inferioară şi una a molidişurilor pure, în partea superioară. Speciile cele mai frecvente sunt: bradul, molidul, pinul, laricea (mai rar), iar dintre foioase întâlnim: fagul, paltinul, mesteacănul, ulmul, plopul. Pajiştile şi pădurile conţin o mare varietate de plante cu acţiune terapeutică, valorificate insuficient în medicină şi industria farmaceutică
Fauna este pe cât de variată, pe atât de bogată. Ea face parte din complexul faunei mixte a pădurilor de răşinoase. Fauna mamiferelor este reprezentată de speciile obişnuite ale pădurilor: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, iepurele, veveriţa, jderul. În număr mai redus întâlnim: ursul brun, cerbul carpatin, râsul, pisica sălbatică
Ihtiofauna se încadrează în zona păstrăvului, a lipanului şi a mrenei, fără o delimitare strictă a acestor biotopuri. Numărul acestor peşti, odinioară foarte numeroşi, s-a redus drastic din cauza pescuitului neraţional, a braconajului cu substanţe chimice şi a celui cu curent electric

Activitati specifice zonei:

Fierărit
Ţesut
Cusut cămăşi
Închistrit ouă
Curelărit
Sculptură în lemn
Împletit nuiele

Activitati economice principale:

Agricultura
Turism
Silvicultura
Industrie prelucrătoare
Comerţ
Expoziţii zootehnie

Obiective turistice:

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din satul Frumosu, Deia şi Dragoşa
Turiştilor li se oferă posibilitatea de a participa la obiceiuri tradiţionale din zona Bucovinei (Măsura oilor, Sărbătoarea ciobanilor - 20 iulie, Răscolul, obiceiuri de iarnă)
Peisajele montane mirifice
Obcinele Bucovinei cu trasee turistice

Evenimente locale:

Pe teritoriul comunei se desfăşoară un târg ocazional, care are loc în fiecare zi de vineri
În data de 8 septembrie, de Adormirea Maicii Domnului - hramul bisericii din sat Frumosu
În data de 26 octombrie, de Sfântul Dumitru - hramul bisericii din sat Deia
În data de 14 octombrie de Sfânta Paraschiva - hramul bisericii din sat Dragoşa

Facilitati oferite investitorilor:

Drum judeţean DJ 176, la 5 km de E 576
Dezvoltarea turismului şi agroturismului
Forţă de muncă
Acces telefonie mobilă, fixă şi internet
Cale ferată
Valorificarea produselor bio
Posibilităţi de realizare a sistemelor de energie alternativă

Proiecte de investitii:

Modernizare DC 33 Deia
Modernizare cămin cultural Frumosu
Amenajarea încălzirii centrale a şcolii gimnaziale Frumosu

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.