PRIMĂRIA CHIȘLAZ

Chislaz

Tip: Comuna

Adresa: Nr. 250 (Cod postal:417180), Chislaz, Jud. Bihor, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Kosztandi Mihai
Viceprimar: Lazăr Traian
Secretar: Ioan Tiriteu
Contabil: Dintea Doina

Suprafata: 7205 ha

Intravilan: 880 ha

Extravilan: 6325 ha

Populatie: 3055

Gospodarii: 1200

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Chișlaz, Chiraleu, Sînlazăr, Mișca, Poclușa de Barcău, Sărsig, Hăucești

Asezarea geografica:

Comuna Chişlaz este situată în partea de nord a judeţului Bihor, cuprinsă între paralele 47°13’ - 47°19’ latitudine nordică şi între meridianele 22°10’ - 22°20’ longitudine estică. Teritoriul comunei are o suprafaţă de 78 km /p şi este străbătut de şosea naţională DN nr. 19 Oradea-Marghita, pe o distanţă de circa 14 km. Limita vestică a comunei este satul Sărsig la 37 km de Oradea, iar cea estică este satul Chiraleu la 7 km de oraşul Marghita. 
Relieful este variat cu aspect de luncă, câmpie montană şi coline, fiind străbătut de o reţea hidrografică formată din mai multe ape curgătoare. Râul Barcău, care îşi are obârşia în platoul calcaros de sub Ponor din apropierea satului Tusa, judeţul Sălaj. Barcăul străbate în cursul său dinspre est spre vest, spaţiul comunei Chişlaz pe o distanţă de 20-25 km, luând în considerare şi meandrele pe care le face, în linie dreaptă această distanţă ar fi de circa 15 km.Intrarea lui în raza comunei Chişlaz este la partea de est a satului Chiraleu, la punctul de confluenţă a râului Bistra cu Barcăul, iar cea de ieşire este partea de vest a satului Sărsig. În cursul său Barcăul traversează hotarele a cinci sate ale comunei: Chiraleu, Sânlazăr, Chişlaz, Pocluşa de Barcău şi Sărsig. Toate acestea sunt cuprinse între şoseau judeţeană 191 şi Barcău, aşezate în partea stângă în sensul cursului apei, la distanţa de 0-1 km faţă de râu. Satul Sânlazăr are o stradă chiar pe malul stâng al Barcăului cu o lungime de circa 2 km. Drumul comunal nr. 111 care face legătura între Sănlazăr şi Abrămuţ traversa cele trei braţe ale râului Barcău peste 3 poduri. Primul pod era peste braţul cu apă al Barcăului, al doilea peste aşa zisul braţ mort, iar al treilea era peste un fost canal vechi al unei mori, care a existat cu ani în urmă şi funcţiona pe principiul morilor cu apă. Cele trei braţe se uneau apoi într-unul singur. 
După regularizarea râului Barcău apa curge pe braţul canalizat şi îndiguit, iar podul este nou. Valea Albă izvorăşte din dealurile satulzui Mişca, străbate partea estică a acestuia şi după un traseu de aproape 8 km se varsă în Barcău, aproape de Sânlazar.> Valea Fancica formează limita de hotar dintre Fancica şi Sânlazar. Vine de la nord şi curge spre sud, se varsă în Barcău, aproape de Sânlazăr. Valea Tria izvorăşte din dealurile Budoiului, trece prin hotarul satului Pocluşa de Barcău şi se varsă în Barcău. Valea Ghepeşului care izvorăşte în apropiere de Pădurea Neagră, curge prin satul Sărsig şi se varsă în Barcău, provocând uneori mari inundaţii, distrugând în multe rânduri diguri şi poduri din acest sat.

Activitati specifice zonei:

Cultivarea cerealelor Terenul arabil este cultivat în comuna Chișlaz în principal cu porumb, grâu, secară, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, legume şi cartofi.

Activitati economice principale:

Confecții încălțăminte 
Reparații auto 
Firme reprezentative:  
SC EMMEDI IMPESX SRL
SC PROFURNITURE SRL- D
SC ROMKID SRL
SC FLORADA PROD SRL
SC BUDAI TRUCK SERV SRL
I.I. KELEMEN ATTILA KELATII
SC SELSAN SRL
SC ANCRISDANTUR SRL
SC VIGDEMTRADE SRL
​SC AGROALI SRL

Obiective turistice:

Ștrand termal Chișlaz
Biserica reformată din satul Mișca, datează din secolul al XIV -lea și este declarată monument istoric
Biserica romano-catolică din Mișca cu hramul Sfânta Maria lui Isus a fost construită în anul 1754
Situl arheologic de la Mișca, punct "Fântâna Sasului"

Evenimente locale:

Zilele comunei Chișlaz

Facilitati oferite investitorilor:

Oportunități:
Infrastructură de transport în curs de amenajare
Infrastructură de utilități în execuție, canalizare
Infrastructură de afaceri în stadiu incipient pe zona agricolă
Infrastructurii de sănătate de o calitate bună
Infrastructură de educație, școli noi și standarde mari

Proiecte de investitii:

Finalizare rețea de canalizare
Extindere rețea de canalizare
Înființare servicii sociale rezidențiale și nerezidențiale
Construcție capele de inhumare
Restaurare drumuri de acces și străzi în comuna Chișlaz
Înființare și modenizare unități agro și balneo turistice
Construcția unui cluster de firme
Înființare unități de producere a energiei din surse regenerabile
Proiectare și execuție drum de legătură intercomunal
Execuția lucrărilor de cadastru imobiliar la nivelul comunei
Înființare centre de colectare și porocesare primară a legumelor și fructelor
Înființarea depozitelor pentru prelucrarea produselor agricole
Reamenajarea și curățarea cursurilor de apă
Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor
Dezvoltarea și modernizarea centrelor școlare din comună
Modernizarea trotuarelor în satele din comună
Înființare spații verzi și aliniamente stradale
Modernizarea și dotarea căminelor culturale
Amenajare piste de bicicliști în comuna Chișlaz
Construcție grădiniță nouă în comuna Chișlaz
Construcție de locuințe sociale pentru romi

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.