PRIMĂRIA CEICA

Ceica

Tip: Comuna

Adresa: nr. 67 (Cod postal:417155), Ceica, Jud. Bihor, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Șovre Ana-Livia
Viceprimar: Petrila Mariana-Cornelia
Secretar: Dorel Octavian-Goldea
Contabil: Pop Marin-Sorin

Suprafata: 8883 ha

Intravilan: 380 ha

Extravilan: 8503 ha

Populatie: 3562

Gospodarii: 1650

Nr. locuinte: 1650

Nr. gradinite: 7

Nr. scoli: 7

Numele localitatilor aflate in administratie:

Ceica, Bucium, Ceişoara, Corbeşti, Cotiglet, Duşeşti, Inceşti

Asezarea geografica:

Comuna Ceica este aşezata in partea centrala a judeţului Bihor pe ruta Oradea - Beiuş pe drumul naţional DN 76 fiind situat la jumătatea distantei dintre reşedinţa judeţului Bihor – Municipiul Oradea si un vechi oraş al judeţului nostru Beiuş. 
Comuna este aşezata geografic aproximativ în centru judeţului Bihor fiind învecinata după cum urmează: 
- la sud cu comuna Sâmbăta;
- la vest cu comuna Lăzăreni;
- la est cu comuna Dobrești;
- la nord cu comuna Drăgești – Copăcel.
Comuna Ceica este constituita din satele Ceica, Ceișoara, Cotiglet, Corbesti, Bucium, Dusești și Incești. 
Satul Ceica centrul de comună, este atestat documentar din anul 1523. 
Satul Ceișoara situat la 2 km distanță de centrul de comună, este atestat documentar din anul 1625.
Satul Cotiglet situat la 4 km centru de comună este atestat documentar din anul 1625.
Satul Corbești situate la 6 km centru de comună este atestat documentar din anul 1820.
Satul Bucium situat la 1 km centru de comuna este atestat documentar din 1850.
Satul Dusești situate la 1 km centru de comuna este atestat documentar din anul 1620.
Satul Incești situat la 3 km de centrul de comuna este atestat documentar din anul 1862.

Activitati specifice zonei:

Agricultura este una din activitățile cele mai importante pentru comuna Ceica. 
Culturile reprezentative pentru această zonă sunt: grâu, porumb, orz, triticale, floarea soarelui, viță de vie.
Din suprafața totală de 8183 ha a comunei o suprafață de aproximativ 5300 ha este arabil iar 2883 ha sunt ocupate de alte categorii (livezi, pășuni, fânețe).

Activitati economice principale:

Existența pe teritoriul comunei a unor unități de industrie ușoară – producție încălțăminte, care generează venituri pentru comunitatea locală. 
Tradiții locale în creșterea animalelor
Existența în localitatea Ceica a unei piețe agroalimentare cu rol important în desfacerea produselor și aprovizionarea populației. 
Firme Reprezentative:
- MARKET ADRANTO - supermarket
- TOGALI ROX-ABC
- CEC BANK
- BANCA COOPERATISTĂ - IZVORUL ŞTEI
- CONSUM COOP CEICA
- SC POPUS SRL - încălțăminte
- SC TOLASE PROD SRL - încălțăminte
- SC ONIX - PECO
- SC SAMIDA SER SRL - metalochimice
- FARMACIA SANITAS
- ȚIGAN PREST SRL DUŞEŞTI - ABC + metalochimice
- PENSIUNEA DAIADELA - DUŞEŞTI
- ORANGE
- RCS &R.D.S

Obiective turistice:

Biserica ortodoxă din Ceica poartă hramul Pogorârea Sfântul Duh şi a fost construită în anul 1925. A fost sfinţită în 1926. Are 3 turle iar stilul bisericii este cel bizantin combinat cu cel moldovenesc. Biserica a fost pictată de către pictorul prof. Ioan Someşan din Timişoara în anii 1987-1988. Printre obiectele de cult mai importante, de valoare istorică documentară, rămase de la vechea bisericuţă, amintim: clopot din 1882; Cazanii tipărită la Râmnic în 1748; Minologhion, în 2 volume, tipărit la Blaj în 1751 Octoilul Mare, tipărit la începutul secolul XIX Tipiconul, tipărit la Budapesta în anul 1826 
Biserica de lemn din Ceișoara, comuna Ceica, județul Bihor, datează din secolul XVIII, Are hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril". Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice
Biserica de lemn din Dușești, comuna Ceica, județul Bihor, datează din secolul XVIII. Are hramul Pogorârea Sfântului Duh. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice
Așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, chiar și acelor turistice; 
Extinderea rețelei de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului;
Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale, cu investitori locali sau străini; 
Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanțare a Uniunii Europene.

Evenimente locale:

MIERCUREA (TÂRG - PIAȚĂ LA CEICA)

Facilitati oferite investitorilor:

Posibilitate de a investi în agricultură, turism și în economie.
Oportunități: 
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentale pentru reconversie profesională, și crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri; 
Posibilitatea ocupării unui loc de muncă în industrie deci potențial important al forței de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (față de polii de creștere);
Implicarea autoritaților locale în problemele comunității;
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastucturii în mediul rural; 
Programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării zootehniei și a infrastructurii și a infrastructurii aferente

Proiecte de investitii:

Proiect integrat de dezvoltare locala a Comunei Ceica-proiect finanțat din fonduri europene, proiect care cuprinde cinci loturi; 
- Extindere alimentare cu apă în localitatea Ceica și Dușești
- Canalizare menajera în localitatea Ceica și Dușești și stație de epurare aferentă
- Modernizare drumuri comunale prin așternerea de îmbrăcăminți asfaltice
- Modernizare cămin cultural în localitatea Ceica
- Reabilitare clădire în vederea amenajării unui centru de îngrijire a elevilor de tip after school în localitatea Ceica 
Alte investiții;
- Extindere alimentare cu apă în localitatea Ceișoara, comuna Ceica-proiect finanțat prin OUG nr. 28/2013 
- Extindire canalizare menajera în localitatea Ceica
- Reparații capitale cămine culturale în comuna Ceica
- Reparații capitale la școli, grădinițe în comuna Ceica
- Amenajarea unui teren sintetic de sport pentru copii în localitatea Ceica
- Modernizare prin asfaltare drum comunal Cotiglet -Corbești
- Alimentare cu apă în localitatea Cotiglet

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.