Localitate: Alunis

Judet: Cluj

Ţara: Romania

Cod postal: 407030

Telefon: 0264-263505

Fax: 0264-263505

Url: http://www.comunaalunis.ro


Persoane din institutie:

Primar: Sav Mihai
Viceprimar:Irimuş Aurelian
Secretar: Mureşan Virgil-Mircea
Contabil: Iuşan Maria Angela

Suprafata: 56,53 kmp

Intravilan: 4,11 kmp

Extravilan: 52,42 kmp

Populatie: 1190

Gospodarii: 542

Nr. locuinte: 694

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Aluniş, Ghirolt, Corneni, Vale, Pruneni

Asezarea geografica:

Comuna Aluniş este aşezată în partea nordică a judeţului Cluj, fiind învecinată cu următoarele comune : - Iclod, Corneşti, Bobâlna, Jichişu de Jos, Municipiul Dej.
Este situată la proximativ 22 km faţă de cea mai apropiată localitate urbană, respectiv Municipiul Gherla şi la aproximativ 46 km faţă de Municipiul Cluj-Napoca.

Activitati specifice zonei:

Comuna Aluniş este o comună preponderent agricolă. Gospodăriile sunt organizate în exploataţii agricole.
În paralel cu agricultura s-a dezvoltat şi creşterea animalelor.
Există ferme constituite, de dimensiuni mai mici

Activitati economice principale:

Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 9 operatori economici, având ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul

Obiective turistice:

Zonă pitorească

Facilitati oferite investitorilor:

Infrastructura bună: drumuri asfaltate / în curs de modernizare, reţea electrică, sistem de alimentare cu apă potabilă, sistem de canalizare, acces facil la surse de apă
Posibilităţi de achiziţionare, arendare sau închiriere terenuri din sistem privat

Proiecte de investitii:

Proiect integrat "Modernizare drum comunal DC 169 în localitatea Ghirolt", 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Aluniş,
Prima înfiinţare de grădiniţă în localitatea Ghirolt,
"Dotare cămin cultural în localitatea Aluniş, comuna Aluniş, judeţul Cluj", cu finanţare prin program P.N.D.R., măsura 3.2.2. 
Înfiinţare centru de informare turistică, comuna Aluniş, judeţul Cluj, cu finanţare prin program P.N.D.R., măsura 3.1.3

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune