PRIMĂRIA DOBROSLOVENI

Dobrosloveni

Tip: Comuna

Adresa: Al.I. Cuza, nr. 1 (Cod postal:237140), Dobrosloveni, Jud. Olt, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Tudoraşcu Gheorghe
Viceprimar: Badea Ion
Secretar: Panait Marian
Contabil: Dumitrescu Nicoleta Alina

Suprafata: 5675 ha

Intravilan: 392 ha

Extravilan: 5283 ha

Populatie: 3897

Gospodarii: 1215

Nr. locuinte: 1305

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Dobrosloveni, Reşca, Reşcuţa, Potopin, Frăsinetu

Asezarea geografica:

Comuna Dobrosloveni este aşezată în partea de sud a judeţului Olt, la 7 km depărtare spre nord de Municipiul Caracal și 36 km de Municipiul Slatina, pe șoseaua națională DN 64 Râmnicu Vâlcea-Drăgășani-Caracal. Prin estul comunei, la marginea satului Reşca trece calea ferată nod București-Caracal-Piatra-Olt-Vâlcea-Sibiu. Prin sudul comunei la marginea satului Frăsinet trece calea ferată Bucureşti-Craiova-Drobeta-Turnu-Severin-Timișoara. 
Vecinii sunt:
Municipiul Caracal spre sud;
Comuna Fărcaşele spre est;
Comuna Cezieni spre vest;
Comuna Fălcoiu spre nord.

Activitati specifice zonei:

Caracterul ocupaţiei locuitorilor este determinat de posibilităţile pe care le oferă acest pământ roditor al Olteniei. Legumicultura se practica în gospodăria locuitorilor comunei pentru consumul casnic al familiei iar zootehnia ocupă locul secundar în activitatile cotidiene ale dobroslovenilor. Pomicultura și viticultura se practică atât pe suprafețe mici pentru uzul personal al fiecarei gospodării dar și pe suprafețe mari, prin intermediul firmelor locale ce exportă pomi altoiți. Existența stupilor în zona comunei ne arată că tradiția seculară a apiculturii n-a fost dată uitării în comuna Dobrosloveni. O activitate istorică și cu o bogată însemnătate pentru zonă, o reprezintă atelierul de cusături al comunei, unde cele mai pricepute sătence se întrec în arta creări de obiecte artizanale cu specific popular oltenesc. În acest atelier de creaţie se încearcă din răsputeri transmiterea pasiunii pentru arta populară tineretului, prin intermediul unui război de țesut de care atelierul dispune. Războiul de țesut este o piesă simbolică reprezentativă pentru viața tradițională românească.

Activitati economice principale:

Principalele activități economice ale comunei sunt cele reprezentate de producția , prelucrarea și îmbunătățirea produselor agricole. 
Firme reprezentative:
Comfert S.A Dobrosloveni, firmă ce deține un depozit de îngrășăminte chimice;
Agroprod S.A Dobrosloveni firmă ce are ca principală activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; 
Societatea Agricolă Dobrosloveni ce are ca principal obiectiv de activitate cultivarea cerealelor. 
De asemenea, firma DANCOR.SRL Pepiniera Dobrosloveni, ce cultivă pomi altoiți de diferite specii: : Prun: - Centenar - Stanley - Anna Spath Cais - Comandor Piersic – Cardinal.

Obiective turistice:

Satul Reşca este situat în partea de nord-est a comunei Dobrosloveni, pe locul vechii cetăți antice Romula Malva. Romula, capitală a Daciei Inferioare şi mai târziu, a Daciei Malvensis, este singurul mare oraș din Dacia cu nume latin, ce amintește de marea metropolă a antichității. 
Până la venirea romanilor a existat aici o puternică așezare rurală dacică, care după unii cercetători ar fi purtat numele de Malva. Prezența romană pe teritoriul viitorului oraş datează de la începutul secolului al-II-lea, din perioada războaielor de cucerire a Daciei. În această vreme au fost trimise pe acest teritoriu mai multe legiuni romane cum ar fi: Legio XI Claudia şi Cohors I Flavia Comangenorum, pentru executarea unor lucrări cu caracter militar, adică apărarea teritoriului. Prezenţa acestor unităţi militare este atestată de castrul de pământ cu val de apărare , ce datează din anii 105-106 en, construit de romani pentru apărarea teritoriului cucerit. Romula este cel mai întins sit arheologic român de la sud de Carpați (peste 304 hectare) și unul dintre cele mai importante centre economice si culturale din provinciile romane dunărene. Orașul a fost vizitat de împaratul Filip Arabs, care în anul 248 d.Hr. a supervizat fortificarea acestuia cu zidul de caramidă care îi poartă azi numele. În acest oraș s-a născut și a trăit mama viitorului împărat roman Galerius. 
Pe teritoriul comunei Dobrosloveni se află și Biserica monument istoric cu hramul "Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfantul Ierarh Nicolae". Acest sfânt lăcaș a fost zidit în anul 1781 de către Ilinca Dobrosloveanca Setrăreasa în timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti. În anul 1784 ctitorul a închinat Biserica cu toate averile ei Episcopiei Râmnicului, biserica fiind cunoscută în istorie sub numele de schitul Recica și a devenit metoc al Sfintei Episcopii, acest lucru fiind întărit și de Hrisovul din 1785 dat de domnitorul Alexandru Ipsilanti. După secularizarea averilor mănăstirești, schitul devine biserică parohială a Parohiei Reșca din județul Romanați. 
În satul Reșca în anul 2013 a fost ridicat un monument în cinstea Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Acest împărat este unul dintre cei mai importanți împărați creștini, deoarece a dat libertate religiei creștine, și a făcut multe fapte favorabile acestei religii. 
Existența acestui monument în zonă nu este întâmplătoare, deoarece Împăratul Constantin a avut legătură cu aceste meleaguri, această zonă aflându-se sub stăpânirea sa, timp în care el a construit podul peste Dunăre și a refăcut drumul roman ce lega Sucidava de Romula, iar de aici către Drumul Domnului de Rouă sau către Drumul lui Traian. 
În anul 2015, Comuna Dobrosloveni a inaugurat Centrul de Informare Turistică, ce are ca principal obiectiv promovarea comunei Dobrosloveni prin valoarea sa istorică, arhitectonică și culturală.

Evenimente locale:

Anual, în comuna Dobrosloveni are loc festivalul folcloric "Plai de Romanați", festival ce reunește ansambluri foclorice și soliști, atat de talie națională cât și internațională. De asemenea, comuna Dobrosloveni organizează "Sărbătoarea Cetății", un Bal Caritabil Anual dar și evenimente precum "Ziua de 8 Martie" sau Concertul de Crăciun. Evenimentele locale sunt întreținute de ansamblurile folclorice ale comunei : "Flori de Romanați" și "Romula Malva". 
Comuna Dobrosloveni, este o comună cu o credință puternică și un dezvoltat spirit religios, astfel că în data de 29 iunie se sărbatoreste ziua Sfințiilor Apostoli Petru și Pavel iar în data de 21 Mai, comuna Dobrosloveni celebrează Ziua Sfinților Constantin și Elena. Un alt moment important îl reprezintă Ziua Eroilor, zi în care an de an se comemorează eroii ce au murit în timp ce serveau în forțele armate.
Evenimentele și activitățile locale pot fi urmărite pe pagina comunei Dobrosloveni: https://www.facebook.com/Comuna-Dobrosloveni-159250747802234/ dar și pe pagina Centrului de Informare Turistică Dobrosloveni https://www.facebook.com/CNIPT.Dobrosloveni/ 

Facilitati oferite investitorilor:

Comuna Dobrosloveni are ca obiectiv dezvoltarea integrată-teritorială, economică, socială și educațională, prin sprijinirea resurselor umane, dar în special prin dezvoltarea infrastructurii urbane, a rețelelor de utilități și a serviciilor de bază pentru cetățeni. Dezvoltarea comunei și atragerea investitorilor continuă să fie una dintre prioritățile Primăriei. Pentru crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime, posibililor investitori li se oferă consultanță și logistică, dar există și posibilitatea de a concesiona terenuri și de a încheia diverse parteneriate. De asemenea, în Comuna Dobrosloveni, mai sunt și alte facilități pentru investitori:
Sprijin total din partea autorităţilor locale 
Forţă de muncă masivă 
Teren arabil foarte productiv
Staţii de irigat pe toată suprafaţa arabilă
Spaţii de concesionare 
Terenuri pentru ferme zootehnice
Oportunități: 
Fiind situată la doar 7 km de oraşul Caracal, comuna Dobrosloveni are acces rapid la facilităţile economico-sociale oferite de acest municipiu în plină dezvoltare. De asemenea, comuna este străbătută de drumul național DN64, aspect important din punct de vedere al comunicării cu orice factor de importanţă social-economică. 
Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat şi asezare geografică care reprezintă oportunităţi serioase din punct de vedere turisticși economic. 
Comuna dispune de resurse însemnate de teren agricol, tradiţia comunei în domeniul agricol şi zootehnic fiind una îndelungată iar climatul este propice pentru dezvoltarea acestor sectoare de activitate. Există la nivelul comunei oportunități serioase în ceea ce privește crearea unor asociaţii de tineri pentru exploatarea eficientă a terenurilor agricole, ținând cont în special de cadrul legislativ propice pentru stimularea tinerilor calificaţi de a se stabili în zonele rurale , cadru ce dispune de existența a numeroase programe de finanţare a spaţiului rural şi a agriculturii prin instrumentele structurale ca: FEADR, FEDR, POR. 
Turismul piscicol, este o noua formă de activitate turistică în serviciul dezvoltarii durabile locale, ce prinde tot mai mult contur în comuna Dobrosloveni. În satul Frăsinetu, sat aparținător comunei Dobrosloveni, se află numeroase lacuri de pescuit, ce promovează turismul piscicol în zonă, aici aflându-se și sursa de alimentare cu apă a vechii cetăți Romula Malva.  
Un alt lac de pescuit așezat între păduri se afla în vecinătatea satului Potopinu, sat aparținător comunei Dobrosloveni. 
Structura turistică are potenţial masiv iar peisajele sunt atracţii turistice în plină dezvoltare pentru atragerea vizitatorilor în special datorită patrimoniului cultural însemnat. 
Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: agricol, pomicol, zootehnic reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.

Proiecte de investitii:

Modernizare străzi comunale 
Alimentare apă și rețea de apă uzată 
Reabilitare, modernizare și dotare Școli Gimnaziale 
Construire Grădinița cu program prelungit Reșca 
Construcția unui cămin pentru bătrâni 
Reabilitare și modernizare Cămine Culturale(cu săli pentru lectură, săli calculatoare) 
Realizare trotuare și piste pentru biciclete 
Reabilitare spații recreere și petrecere a timpului liber 
Reactivare muzeu de sit în cetatea Romula Malva din satul Reșca 
Dezvoltarea agroturismului rural 
Construcția de baze sportive 
Realizare sistem de colectare a deșurilor 
Înfiinţarea unor ferme zootehnice pe bazele tradiţiei zootehnice din zonă

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.