PRIMĂRIA BĂLĂCEANA

Balaceana

Tip: Comuna

Adresa: Principală, nr. 1 (Cod postal:727126), Balaceana, Jud. Suceava, Romania

  • 0230-534860
  • 0230-534860

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Babor Nichita
Viceprimar: Todiraş Constantin
Secretar: Beşa Elena
Contabil: Anechitei Nicolae

Suprafata: 2848 ha

Intravilan: 352 ha

Extravilan: 2496 ha

Populatie: 1564

Gospodarii: 747

Nr. locuinte: 747

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 1

Asezarea geografica:

Comuna Bălăceana este situată în partea centrală a judeţul Suceava fiind formată din satul şi comuna Bălăceana, la o distanță de 22 km de Municipiul Suceava și la o distanță de 5 km de comuna Ilișești și DN 17.

Activitati specifice zonei:

Agricultură privată
Creşterea animalelor din gospodăriile proprii iar un număr foarte mic lucrează în societățile comerciale din localitate sau navetiști
Brodărie
Tâmplărie
Dulgherie
Zidărie
Morărit și panificație

Activitati economice principale:

În comună își desfășoară activitatea:
- un sediu al Poliței;
- Școala Gimnazială Bălăceana;
- o Regională de Poștă;
- un Cabinet Medical Uman;
- Biserica Ortodoxă;
- Cămin Cultural;
- Post farmaceutic și Casa Martorilor lui Iehova.
Pe raza comunei își desfășoară activitatea mai multe societăți comerciale în număr de 21.

Obiective turistice:

Biserica satului - "Sfinţii Trei Ierarhi" Bălăceana - construită din anul 1894 cu o suprafaţă interioară de cca. 220 mp, biserica s-a finalizat în anul 1897

Evenimente locale:

Ziua comunei Bălăceana - 15 august

Facilitati oferite investitorilor:

Drum judeţean DJ 178 asfaltat, la 5 km de DN 17
Se oferă consultanță în funcție de domeniul solicitat de investitor

Proiecte de investitii:

Amenajare punte pietonală
Modernizare drumuri comunale pe o distanță de 4,044 km

Documente

Tip Nume Data adaugarii
alte dispozitie organizare concurs promovare 04.10.2019 Descarcare
alte anunt concurs promovare 04.10.2019 Descarcare
hotarari_consiliu infiintare serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu impelemnate proiect-Achizitionare accesorii tractor 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu desemnare reprezentant ptr.consiliul de administratie scoala 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu navtea profesori luna august 2019 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu modificare organigrama 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu regumanet serviciul public de salubrizare 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu revocare HCL nr.26/2019 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu naveta profesori luna iulie 2019 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu acord branșament Macovei Dumitru 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare regulamnte vânzare bunuri din domeniul privat 26.09.2019 Descarcare
hotarari_consiliu alegere președinte de ședință 26.09.2019 Descarcare
alte pubicatie casatorie 16.09.2019 Descarcare
alte publicatie de casatorie soflau 05.07.2019 Descarcare
alte PUBLICATIE CASATORIE VICICA și SMÎNTANCĂ 03.05.2019 Descarcare
alte anunt 03.05.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 5 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 6 din 28 Februarie 2019 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 8 din 28 Februarie 2019 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 7 din 28 februarie 2019 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 4 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 3 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 2 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 1 24.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare consiliu local nr. 15 din 22 Aprilie 2019 23.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare consiliu local nr. 14 din 22 Aprilie 2019 23.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare consiliu local nr. 13 din 22 Aprilie 2019 23.04.2019 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare consiliu local nr. 12 din 22 Aprilie 2019 23.04.2019 Descarcare
alte publicatie casatorie 23.01.2019 Descarcare
alte rezultat final concurs muncitor calificat 11.12.2018 Descarcare
dispozitii_primar Dispozitia 106 din 27.11.2018 07.12.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitia 106 din 27.11.2018-2 07.12.2018 Descarcare
dispozitii_primar Dispozitia 106 din 27.11.2018-1 07.12.2018 Descarcare
alte proces verbal rezultate selectie dosare concurs muncitor calificat 07.12.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitie constituire comisie paritara 27.11.2018 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare Comuna Balaceana nr 34 din 05.11.2018 20.11.2018 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare Comuna Balaceana 20.11.2018 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare Comuna Balaceana 20.11.2018 Descarcare
hotarari_consiliu Hotarare Comuna Balaceana 20.11.2018 Descarcare
alte anunt concurs muncitor calificat 16.11.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitie constituire comisie concurs si comisie solutionare contestatie 16.11.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitie organizare concurs muncitor calificat 16.11.2018 Descarcare
hotarari_consiliu proiect hotarîre taxe si impozite anul 2019 30.10.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 19.10.2018 Descarcare
hotarari_consiliu proiect hotarâre REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BALACEANA 18.10.2018 Descarcare
alte comisie de disciplina 18.10.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 11.10.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 04.10.2018 Descarcare
alte proces verbal sedinta consiliu local 28.09.2018 01.10.2018 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. NR.28 DIN 28.09.2018 28.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. NR.26 DIN 28.09.2018 28.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. NR.27 DIN 28.09.2018 28.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA NR.76 DIN 26.09.2018 28.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar DISPOZITIA NR.75 DIN 20.09.2018 28.09.2018 Descarcare
alte lista personalului din cadrul primariei com. Balaceana platit din fonduri publice -09.2018 28.09.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 27.09.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 26.09.2018 Descarcare
declaratii Declatie avere Rosca Carmen 11.09.2018 Descarcare
declaratii Declatie avere Bliortu Vasile 11.09.2018 Descarcare
declaratii Declatie avere Cojocariu Constantin 11.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitie comisie inventariere biblioteca si comisie casare 10.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispozitie desemnare responsabil gestionare petiții 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Petrisor Elvira 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Cormos Anca 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Pelealba Maria 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Anechitei Nicolae 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Besa Elena 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Boca Lucica Eudochia 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Bliortu Vasile 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Pitu Vasile 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Rosca Ion 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Oscepiuc Dumitru 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Olar Alexandru 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Grosu Georgel 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Todiras Constantin 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Babor Nichita 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Rosca Carmen 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Iacoban Viorica 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Petrisor Elvira 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Cormos Anca 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Pelealba Maria 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Anechitei Nicolae 10.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Cojocariu Constantin 10.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar Nr.72 din 01.09.2018-Persoana responsabila 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Buliga Gheorghe 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Besa Elena 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Boca Lucica Eudochia 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie interese Berentan Gheorghe 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Oscepiuc Dumitru 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Olar Alexandru 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Buliga Gheorghe 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declaratie avere Berentan Gheorghe 07.09.2018 Descarcare
declaratii Declatie avere Rosca Ion 06.09.2018 Descarcare
declaratii declarație avere consilier funcționar public -IACOBAN VIORICA 05.09.2018 Descarcare
declaratii declarație avere consilier local-PÎȚU VASILE 05.09.2018 Descarcare
declaratii declarație avere consilier local-GROSU GEORGEL 05.09.2018 Descarcare
declaratii declarație avere viceprimar-TODIRAȘ CONSTANTIN 05.09.2018 Descarcare
declaratii declarație avere primar-BABOR NICHITA 05.09.2018 Descarcare
dispozitii_primar dispoziție convocare consiliu local în ședința ordinadra in luna iulie 2018 05.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori IUNIE 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori mai 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a unui teren de 4.000 m.p. 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu modificarea și completarea domeniului privat al comunei Bălăceana 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu protocol colaborare cu C.J.S,Protecția Copilului Suceava și Comuna Bălăceana 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu demararea procedurii de concesionare a suprafetei de 560 m.p. din albia Pârârului Bălăceana 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori APRILIE 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu desemnare reprezentat A.D.I. 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare președinte de ședință 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesorimartie 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare regulament functionare compartiment asistenta sociala 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori februarie 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 6 la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 5 la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 4 la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 3.la H.C.L.12 DIn 07.03..2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.7. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.6. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.5. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.4. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.3. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.2. la H.C.L. nr.12 din 07.03.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu anexa 1.1.la H.C.L.12 DIn 07.03..2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu închirierea prin licutație publică a unor suprafețe de teren 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare de principiu a închirierii unorn suprafețe de teren 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu alegere președinte de ședință 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori ianuarie 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobarea numarului asitentilor personali ptr. anul 2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu stabilire salarii funcționari+ contractuali incepand cu 01.01.2018 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare naveta profesori decembrie 2017 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu aprobare plan actiuni 2018 ajutor social 04.09.2018 Descarcare
hotarari_consiliu hclaprobarea prelungirii valabilitatii P.U.G 04.09.2018 Descarcare
contabilitate HCL aprobare cont executie 20.08.2018 Descarcare
alte Publicatie casatorie 09.08.2018 Descarcare
alte publicatie casatorie 20.07.2018 Descarcare
alte DECLARATIE CASATORIE 28.06.2018 Descarcare
declaratii DECLARATIE CASATORIE 22.06.2018 Descarcare
alte anunt organizare licitație 09.03.2018 Descarcare
buget_finante Buget initial 2018 19.02.2018 Descarcare
alte anunt organizare promovare în funcția publica 14.11.2017 Descarcare
alte lista functii publice 28.09.2017 Descarcare
alte anunt organizare concurs recrutare functie publica 04.09.2017 Descarcare
alte anunt organizare concurs recrutare functie publica 04.07.2017 Descarcare
alte HCL nr. 48 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte HCL nr. 47 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte anexa IV la hcl nr. 46 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte anexa III LA HCL nr. 46 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte anexa II la hcl nr.46 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte anexa I la HCL nr. 46 din 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L.nr. 46 din 29 decembrie 2016 05.01.2017 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 45 din 29 decembrie 2016 05.01.2017 Descarcare
alte p.v. sedinta consiliul 29.12.2016 05.01.2017 Descarcare
alte P.V. FINAL EXAMEN OCUPARE POST BIBLIOTECAR 07.12.2016 Descarcare
impozite_taxe anexa proiect hotarare taxe locale 2017 partea 2 29.11.2016 Descarcare
impozite_taxe anexa proiect hotarare taxe locale 2017 partea 1 29.11.2016 Descarcare
alte anunt convocare sedinta decembrie 2016 29.11.2016 Descarcare
alte proiect hotarare naveta profesori noiembrie 2016 29.11.2016 Descarcare
alte proiect hotarare taxe locale 2017 29.11.2016 Descarcare
alte ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST TEMPORAR VACANT BIBLIOTECAR I 16.11.2016 Descarcare
alte PROCES VERBAL sedinta octombrie 2016 03.11.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 38 din 31 octombrie 2016 03.11.2016 Descarcare
alte anexa 2.4. la hcl 32 03.10.2016 Descarcare
alte ANEXa 2.3. la hcl 32 03.10.2016 Descarcare
alte ANXEA 2.2. LA HCL 32 03.10.2016 Descarcare
alte ANXEA 2,1. LA HCL 32 03.10.2016 Descarcare
alte ANEXA 1 LA HCL 32 03.10.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 32 din 30.09.2016 -ZONAREA LOCALITATII 03.10.2016 Descarcare
alte PROCES VERBAL sedinta sept. 2016 30.09.2016 Descarcare
alte PROCES VERBAL AFISARE HCL 30.09.2016+p.v. sedinta 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. Nr. 37 din 30.09.2016 pr. desemnare reprezentant comisie concurs 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 36 din 30.09.2016 privind reprezentant Consiliu administratie scoala 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. Nr. 35 din 30.09.2016 naveta cadre didactice 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L.NR. 33 din 30.09.2016 acord E ON MOROSAN ANDREI 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 34 DIN 30.09.2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMA, 30.09.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 31 din 30.09.2016 privind regulamnet taxe specia 30.09.2016 Descarcare
impozite_taxe PROIECT HOTARRAE STABILIRE CRITERII ZONARE 19.08.2016 Descarcare
impozite_taxe PROIECT HOTARARE REGULAMENT TAXE LOCALE 19.08.2016 Descarcare
alte proces verbal şedinţă ordinară 11 august 2016 19.08.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 29 din 11 AUGUST 2016 19.08.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 28 din 11 AUGUST 2016 19.08.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 27 din 11 AUGUST 2016 19.08.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 26 din 11 AUGUST 2016 19.08.2016 Descarcare
alte proces verbal şedinţă ordinară 11 august 2016 17.08.2016 Descarcare
dispozitii_primar anexa la dispozitia 60/2016 20.07.2016 Descarcare
dispozitii_primar dispozitia nr. 60/2016 organizare concurs promovare 20.07.2016 Descarcare
alte anunt concurs promovare grad profesional 20.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 25 din 12 iunie 2016 15.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 24 din 22 iunie 2016 15.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 23 din 22 iunie 2016 privind repartizarea consilierilor pe sectoare de activitate 15.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 22 din 12 iunie 2016 15.07.2016 Descarcare
alte programa sedinta cosntituire consiliul local Balaceana 22 iunie 2016 11.07.2016 Descarcare
alte proces verbal comisie validare consilieri locali 22 iunie 2016 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 21 din 22 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 20 din 22 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu HOTAREA NR. 19 DIN 22 IUNIE 2016 ALEGEREA PRESEDINTE DE SEDINTA 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu hotararea nr. 18 din 22 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu H.C.L. nr. 17 din 22 iunie 2016 validare mandate consilieri locali 11.07.2016 Descarcare
hotarari_consiliu hotarea nr. 16 din 22 iunie 2016 alegerea membrilor comisiei de validare consilieri locali 11.07.2016 Descarcare
alte Publicatii 26.02.2016 Descarcare
alte Publicatii 26.02.2016 Descarcare
alte Publicatii 26.02.2016 Descarcare
buget_finante BUGET LOCAL 2016 31.01.2016 Descarcare
buget_finante BUGET LOCAL CENTRALIZAT 2016 31.01.2016 Descarcare
alte LEGE Nr 544_2001 18.10.2015 Descarcare
alte LEGE Nr 176_2010 18.10.2015 Descarcare
alte LEGE Nr 52_2003 18.10.2015 Descarcare
alte HG 123_2002 18.10.2015 Descarcare
declaratii Pop Ionel 06.02.2015 Descarcare
declaratii Pop Ionel 06.02.2015 Descarcare
declaratii Pop Ionel 06.02.2015 Descarcare
svsu SITUATIE STOC DE APARARE 14.02.2014 Descarcare
svsu SCHEMA FLUX INFORMATIONAL 14.02.2014 Descarcare
svsu RAPORT ASUPRA STĂRII DIGURILOR 14.02.2014 Descarcare
svsu Poluari 14.02.2014 Descarcare
svsu Pagina garda 14.02.2014 Descarcare
svsu OPIS 14.02.2014 Descarcare
svsu Numere de telefon permanente 14.02.2014 Descarcare
svsu Măsuri CLSU 14.02.2014 Descarcare
svsu Mărimi caracteristice şi Coduri de avertizare 14.02.2014 Descarcare
svsu delagare atributii agent inundatii 14.02.2014 Descarcare
svsu DATE CARACTERISTICE DE APARARE 14.02.2014 Descarcare
svsu Continut Rapoarte Operative 14.02.2014 Descarcare
svsu Capitole 14.02.2014 Descarcare
alte Fisa SVSU 08.07.2013 Descarcare
alte Buget Local Initial pe anul 2011 08.07.2013 Descarcare
alte Raport evaluare Legea 544/2010 08.07.2013 Descarcare
alte Raport evaluare Legea 52/2010 08.07.2013 Descarcare
alte Regulament ordine interioara 08.07.2013 Descarcare
alte HCL 11 din 31.03.2011 08.07.2013 Descarcare
alte HCL 10 din 31.03.2011 08.07.2013 Descarcare
alte HCL 12 din 31.03.2011 08.07.2013 Descarcare
alte HCL nr.32 din 21.12.2011 08.07.2013 Descarcare
alte HCL nr.33 din 21.12.2011 08.07.2013 Descarcare
alte SVSU-Organigrama 08.07.2013 Descarcare
alte SVSU-Regulament 08.07.2013 Descarcare
alte SVSU-Grafic controale la gospodarii si grafic de informare 08.07.2013 Descarcare

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

Comanda GRATUIT editia tiparita Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.