PRIMĂRIA ALEXANDRU CEL BUN

Alexandru cel Bun

Tip: Comuna

Adresa: Sat Viişoara, Cuza Vodă, nr. 48 (Cod postal:617505), Alexandru cel Bun, Jud. Neamt, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Rotaru Ion
Viceprimar: Lazarov Valeriu
Secretar: Juncu Gheorghe
Contabil: Robu Constantin

Suprafata: 8421ha

Intravilan: 835 ha

Extravilan: 6709 ha

Populatie: 5833

Gospodarii: 1753

Nr. locuinte: 2254

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Viişoara, Bistriţa, Vaduri, Vădurele, Scăricica, Bisericani, Agârcia

Asezarea geografica:

Comuna se află situată se află situată în partea de N-E a României, în judeţul Neamţ, pe cursul mijlociu al râului Bistriţa, la intersecţia paralelei 46 grade 56 minute şi 15 secunde E pe DN 15, la 7 km de Municipiul Piatra Neamţ
Vecini:
Nord cu comuna Gârcina;
Sud cu comuna Piatra Şoimului;
Vest cu comuna Pângăraţi;
Est cu Municipiul Piatra Neamţ.
Localizare
Dintre cele 7 localități, satul Bistrița în anul 2002 și-a aniversat 600 ani de la prima atestare documentara, an ce coincide cu ctitorirea Mănăstirii Bistrița de către domnul Moldovei Alexandru cel Bun. 
Viișoara are o formă deosebită față de celelalte sate, fiind mai nou aparut între 1879-1881. Ocupă partea centrala a comunei, în apropierea râului Bistrița, pe DN15 Piatra Neamț - Bicaz, având o formă regulată și o rețea stradala regulată. Dupa 1990 satul se extinde, o zonă noua numită Gloduri venind să completeze cu locuințe noi, moderne vechea vatră. 
Bistrița este cel mai vechi sat din comună, cu nucleul apărut în apropierea Mănăstirii Bistrița, cu extinderi pe valea pârâului Valea Mare, de o parte și alta a DN15 spre Piatra Neamț și Viișoara.  
Vaduri este situat la mica distanță spre vest de Viișoara, peste albia râului Bistrița, între calea ferata Piatra Neamț - Bicaz și albia râului cu lacul de acumulare. 
Vădurele este sat despărțit de Vaduri dupa împărțirea administrativ-teritorială din 1968 și este situat între calea ferata Piatra Neamț - Bicaz și versantul nordic al munților Tarcăului, cu un tentacul adânc pe valea pârâului Secu. 
Agârcia are o vatră de sat de peste 15 ha, așezat pe partea dreapta a Bistriței, cu o formă alungită și cu un tentacul pe valea pârâului cu același nume. 
Scăricica, un sat mic, cu o suprafață a vetrei de aproximativ 11 ha. Are o desfășurare spectaculoasă pe un versant abrupt al munților Stânișoarei, pe DJ Viișoara - Bisericani.
Bisericani este o așezare a cărei evoluție a fost inițial legată de Mănăstirea Bisericani și ulterior de dezvoltarea Sanatoriului TBC.
Istoric 
Comuna Alexandru cel Bun este situată în județul Neamț, Moldova, România. Reședința comunei este localitatea Viișoara. Comuna s-a numit Viișoara până în 2002, când numele i-a fost schimbat în cel actual, conform Legii cu nr. 544/2002, fiind adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002. 
Satele sunt așezări foarte vechi situate în lungul văii Bistrița, fie pe terasele inferioare și mijlocii ale acestui râu, fie în zona de vărsare a unor afluenți. Nucleele satelor Bistrița și Vaduri datează potrivit documentelor din timpul domniilor lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, iar satul Agârcia este reprezentat ca și Bistrița pe harta lui Dimitrie Cantemir. 
Extinderea acestor sate s-a produs după secularizarea averilor mănăstirești din 1864 și a reformei din 1921. 
Din prezentarea trecutului istoric al comunei Alexandru cel Bun, prezența omului pe aceste meleaguri s-a simțit din timpuri străvechi, mărturie a activității sale fiind urmele lăsate. 
Numărul populației a fost diferit de-a lungul timpului suferind o continuă creștere de-a lungul istoriei, mai uniformă pâna în anul 1970 în funcție de prezența unor factori favorabili sau nefavorabili de ordin social, politic și istoric. În anul 1970, considerat an de vârf, populația numara 5702 locuitori, explicat de faptul că tavalucul razboiului nu a afectat direct comuna, precum și de stabilirea locuitorilor strămutați odată cu începerea lucrărilor pe șantierele hidroenergetice de pe valea Bistriței. 
În intervalul 1970-1990 populația scade datorită migrațiilor definitive spre orașul Piatra Neamț, spre șantiere din țară, precum și prin desființarea fabricii de cherestea din satul Vaduri. Alt an de referință este 1991, an cu care începe clarificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum și circulația acestora, după care asistăm la intensificarea fenomenului de imigrație și construcție masivă de locuințe. 
Recensamântul din anul 2011: 5817 locuitori, dupa ce în 1990 aceștia oscilau în jurul cifrei de 4800.

Activitati specifice zonei:

Turism
Comerţ
Industrie uşoară
Industrie alimentară
Industrie chimică
Staţii PECO
Construcţii
Transporturi (rutiere pe drumuri naţionale, judeţene, CFR cu 2 staţii)
Agricultură bazată pe creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Aflată în zona limitrofă a Municipiului Piatra Neamț, mare parte a populației este integrată organic în viața economică a orașului resedință de județ.
Local, principalele domenii de activitate ale societăților comerciale funcționale sunt: exploatarea și prelucrarea lemnului, comerț, turism, industrie ușoară, industria alimentară, industria chimică. 
La sfârșitul anului 2016 în comuna Alexandru cel Bun funcționau 490 agenți economici din următoarele categorii: persoane fizice; asociații familiale; intreprinder individuale, S.A., S.R.L. și S.N.C. Marea majoritate a acestora sunt cu capital privat, iar după domeniul de activitate se remarcă:
- în industria de prelucrare a lemnului: S.C. Nedymon Com S.R.L., S.C. Mîndra S.R.L. 
- în industria ușoara: S.C. Dimi Man Conf S.R.L., și S.C. Trico Baciu S.R.L. 
- în industria chimică S.C. Kober S.R.L. 
- în domeniul construcțiilor: S.C. Moldocor S.A., S.C. Serv Com Albun S.R.L. 
- în domeniul confecțiilor metalice: S.C. Celena Com S.R.L. 
- în industria alimentară: S.C. Uno Pan S.R.L., S.C. Palina Com S.R.L. 
- în comerț: S.C. P&T Vest Construct S.R.L., S.C. DID Com Contur S.R.L., S.C. Franceska S.R.L., S.C. Forest Bar S.R.L. 
- în industria farmaceutică: S.C. Zenyth Pharmaceuticals S.R.L.

Obiective turistice:

Cadrul natural deosebit: Valea Bistriţei, Lacul Vaduri, Lacul Bâtca Doamnei, văi montane, păduri şi păşuni 
Comuna Alexandru cel Bun ocupă un loc important în peisajul turistic al județului Neamt, funcția turistică fiind data în primul rând de cele două monumente istorice medievale, respectiv Mănăstirea Bistrița ctitorită de domnitorul Alexandru cel Bun și Mănăstirea Bisericani ctitorita de domnul Moldovei Ștefăniță Vodă. 
Al doilea element care ridică valoarea turistică a zonei este cadrul natural deosebit reprezentat de relieful împădurit, ape curgătoare ce străbat zone pitorești, două lacuri de acumulare solicitate pentru agrement, sport, pescuit. 
Comuna face parte din traseul turistic ce leagă Municipiul Piatra Neamț de Cheile Bicazului, Lacul Roșu și lacul de acumulare Bicaz și stațiunea Durău. 
Unități de cazare și masă: 
- Camping Troian 
- Hotel Belvedere 
- Ianis   
- Moldova 
- Alexia 
- Aurora 
- Raluca 
- Melania 
- Lory 
- Belmonte 
- Daria 
- Roua 
- Ștefan 
- Smarandita 
- Ambiance 
- Ursulet 
- Franceska 
- Maria Doamna 
- Oana 
- Flora

Evenimente locale:

Zilele comunei Alexandru cel Bun - Septembrie 

Facilitati oferite investitorilor:

Căi de transport rutiere
CFR
Apă curentă
Gaze naturale
Reţea telefonică
Forţă de muncă tânără
Teren în funcţie de profilul activităţii economice
Resurse energetice regenereabile
Agricultură ecologică
Investiţii în turism, în centru de sănătate şi recuperare
Investiţii în dezvoltarea infrastructurii pentru Aqua Park Blue Eden
Meşteşuguri tradiţionale
Resurse: păduri, păşuni, teren agricol, fond cinegetic

Proiecte de investitii:

Proiecte în derulare:
- alimentare cu gaze naturale;
- alimentare cu apă în zonele înalte;
- canalizare menajeră;
- modernizare drumuri comunale;
- construcția complexului de recreere și tratament "Aqua Park Blue Eden".
Proiecte realizate:
Program SAPARD "Sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei Alexandru cel Bun, județul Neamț - proiect calamitat în urma inundațiilor" finalizat în aprilie 2009. Valoarea proiectului este de 358.789,84 RON. Fizic s-a executat o conductă de aducțiune din sursa subterană Vaduri în lungime de aproximativ 1,5 km sistem de alimentare cu apă potabilă a comunei; 
- reabilitare și modernizare școală și grădiniță Bistrița, dotare cu mobilier modern și sistem educațional interactiv;
- construcția școlii noi din Vaduri;
- reabilitare școală de meserii Vaduri;
- lucrări de asfaltare și betonare a 10 km de drumuri comunale și străzi: Vaduri, Agârcia, Vădurele, Bistrița;
- bloc de locuințe ANL cu 30 de apartamente în Vaduri;
- consolidarea Pavilionului de Pneumologie și a Pavilionului de Fiziologie Bisericani cu valoare de 1,8 milioane (cu finanțare M.D.R.L.);
- modernizare drum comunal CATON SILVIC - BISERICA VADURI km 0+000-1+845, sat Vaduri;
- modernizare drum comunal DC132 Vaduri-Agârcia.
Proiecte în pregătire:
Sală de sport școlară în Bistrița cu 150 de locuri pentru spectatori;
Centru de sănătate și recuperare Scăricica;
Termocentrală pe biomasă cu termoficare;
Iluminat public cu panouri solare;
Sistem de canalizare și stații de pompare în localitățile Bisericani, Scăricica, Viișoara și Bistrița;
Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Viișoara, Scăricica și Bisericani; 
Modernizare drumuri locale în localitatea Vaduri;
Reabilitare, modernizare și amenajare muzeu tradiții populare în căminul cultural din localitatea Vaduri;
"Restaurarea bisericii Bisericani și a clădirilor de patrimoniu din sanatoriul Bisericani" prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Programul privind diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență - componenta B "Reducerea riscului seismic";
Program pentru realizarea unor blocuri ANL în comuna Alexandru cel Bun, ținând cont că un mare număr din locuitorii tineri (din care mulți lucrează în Piatra Neamț) nu au posibilitatea de a-și clădi o locuință, Consiliul Local al comunei se implică în rezolvarea acestei probleme. Avem suprafețe de teren necesare realizării acestui scop cu utilități corespunzătoare. S-a finalizat și trasmis documentația necesară asigurării finanțării lucrărilor. Valoarea investiției se ridică la 1.608.810 lei;
Sală de sport Bistrița - proiect acceptat spre finanțare de CNI.

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!