Localitate: Voineasa

Judet: Valcea

Ţara: Romania

Cod postal: 247750

Telefon: 0250-754309

Fax: 0250-754310

Url: http://www.primariavoineasa.ro


Persoane din institutie:

Primar: Stanciu Gheorghe
Viceprimar: Dobrin Gheorghe
Secretar: Stănescu Marieta Verginica
Contabil: Popescu Victoria

Suprafata: 46186 ha

Intravilan: 359 ha

Extravilan: 45827 ha

Populatie: 1540

Gospodarii: 870

Nr. locuinte: 532

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Voineasa, Valea Măceşului, Voineşiţa

Asezarea geografica:

Voineasa este o localitate din nordul judeţului Vâlcea, la aproximativ 80 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea (reşedinţa judeţului), 100 km de Sibiu, 40 km de Petroşani, situată pe valea Râului Lotru, în sudul munţilor cu acelaşi nume, la o altitudine de 600-800 metri.
Climatul localităţii este tpic depresiunilor intramontane cu veri răcoroase (temperatura medie a lunii iulie este 14° C), ierni reci (temperatură medie a lunii ianuarie este de 7° C) şi precipitaţii anuale de aproximativ 800 mm.
Localitatea Voineasa este atestată documentar la 1 august 1496, fiind astfel cea mai veche aşezare de pe Valea Lotrului.

Activitati specifice zonei:

Turism
Exploatări forestiere
Exploatări energetice

Activitati economice principale:

Comerţ
Prelucrarea lemnului
Exploatarea energetică
Turism

Obiective turistice:

În comuna Voineasa funcţionează o staţie climaterică şi de odihnă de interes general cu funcţionare permanentă. Principalul factor natural de cură îl reprezintă climatul tonic cu aer curat lipsit de praf şi alergeni şi ionizarea accentuată a atmosferei datorită pădurilor de conifere care înconjoară localitatea.
Staţiunea este recomandată atât pentru odihnă cât şi pentru tratarea asteniilor nervoase, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual, a anemiilor secundare, a bolilor aparatului locomotor şi ale căilor respiratorii, dispunând de o bază de tratament modernă şi bine utilată. Cazarea se face în hoteluri, vile moderne, pensiuni agroturistice. Pentru petrecerea plăcută a timpului pe râurile din zonă se poate practica pescuitul păstrăvului.
Din Voineasa pornesc diverse trasee turistice către:
Cataractele Lotrului,
Pădurea rezervaţiei naturale  Iezerul Latoriţei,
Hidrocentrala Lotru-Ciunget,
Lacul de acumulare Vidra (pe Râul Lotru),
Domeniul schiabil "Ski Resort Transalpina",
Obârşia Lotrului,
Şoseaua Transalpina DN 67C,
Lacul Câlcescu, Iezer,
Creasta Munţilor Parâng

Evenimente locale:

Zilele localităţii - 9 iunie

Facilitati oferite investitorilor:

Informaţii utile privind dezvoltarea turismului în zonă
Potenţial turistic în practicarea sporturilor de iarnă, respectiv: schi, schi-nautic, caiac-canoe, fond piscicol şi cinegetic

Proiecte de investitii:

Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa judeţul Vâlcea - "Domeniul schiabil (Ski Resort Transalpina), Adventure Park"
Modernizarea drumurilor de interes local
Extindere reţele de joasă tensiune în Voineasa, Voineşiţa, Valea Măceşului şi în zona Obârşia Lotrului
Modernizare cămin cultural
Asfaltare strada Decindea, Pod Piată
Înfiinţare centru de informare turistică 
Îmbunătățirea serviciilor în comuna Voineasa: 
1. Achiziția unui budoexcavator în comina Voineasa; 
2. Dotarea Căminului Cultural în comuna Voineasa.

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune