Localitate: Targu Ocna

Judet: Bacau

Ţara: Romania

Cod postal: 605600

Telefon: 0234-344114, 344116, 0729-995923

Fax: 0234-344115

Url: http://www.tirguocna.ro


Persoane din institutie:

Primar: Şilochi Ştefan
Viceprimar: David Maricel
Administrator public: Ciubotaru Cristian Aurelian
Secretar: Vâsoiu Corina
Contabil şef: Dichiseanu Ana

Suprafata: 4890 ha

Intravilan: 704 ha

Extravilan: 4186 ha

Populatie: 10601

Gospodarii: 4164

Nr. locuinte: 5020

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Nr. licee: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Vîlcele, Poieni, Pacuri

Asezarea geografica:

Oraşul Tîrgu-Ocna este adăpostit într-un golf depresionar, o adevărată "potcoavă a dealurilor", străjuit din trei părţi de prelungirile Munţiolor Trotuşului: Masivul Nemirei în sud şi sud-vest, Culmea Berzunţului în vest şi dealurile subcarpatice în nord ) Prislopu, La Fundata, La Stupina, Fetele Târgului, Butnaru).
Se învecinează cu oraşul Slănic Moldova sud-vest şi comunele Dofteana vest, Bârsăneşti nord, Târgu Trotuş est, Pârgăreşti sud-est şi Oituz sud.
Relieful montan este reprezentat prin munţi şi măguri, cu altitudini ce scad de la vest la est 
Altitudinea minimă, de 250 m, se întâlneşte în partea de est a oraşului, în lunca Trotuşului, iar cea maximă, de 320 m, la poalele Muntelui Măgura, către valea Slănicului. 
Partea de nord-est a oraşului aparţine zonei subcarpatice, fiind alcătuită din formaţiuni tinere. Această zonă este marcată prin două elemente distincte: golful depresionar (culoarul Trotuşului) şi dealurile subcarpatice.

Activitati specifice zonei:

Turism balneoterapeutic şi de agrement

Activitati economice principale:

Exploatarea şi prelucrarea sării, petrolului, lemnului
Turism
3 instituţii speciale ale Ministerului de Justiţie: Şcoala Naţională de Pregăture a Agenţilor de Penintenciare, Centrul de Reeducare Minori şi Spital Penintenciar

Obiective turistice:

Complexul balnear - Parc Măgura - oraş Tîrgu-Ocna
Complexul monahal "Mănăstirea Măgura Ocnei" - datând din secolul XVI şi reconstruit în anul 1990
Monumentul Eroilor de pe Muntele Măgura - este o construcţie din anul 1928
Mănăstirea "Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare" - Poieni
Biserica Răducanu - a fost construită în secolele XVII-XVIII
Mormântul lui C. Negri şi a surorilor sale Catinca şi Zulnia - Biserica Răducanu
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Precista) - construită în anul 1683
Biserica "Sfântul Nicolae" - construită în anul 1572
Biserica Domnească de Lemn "Cuvioasa Paraschiva" - construită la sfârşitul secolului XVI
Biserica de lemn "Sfântul Gheorghe" - construită în anul 1761
Mina Salina şi Biserica ortodoxă Sfânta Varvara - construită în sare
Prima sondă de foraj mecanic din România - cartier Poieni
Palatul administrativ construit între anii 1909-1912, după planurile unuia dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi ai epocii, Petre Antonescu şi sub conducerea antreprenorului italian Giuseppe Barolli. În prezent în această clădire funcţionează primăria oraşului
Bustul lui C. Negri - Piaţeta Primăriei
Muzeul de istorie - strada Trandafirilor, nr. 3

Evenimente locale:

15 ianuarie - Comemorarea marelui poet Mihai Eminescu
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
1 iunie - Ziua copilului
13 iunie - Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
15 august - Zilele oraşului
1 octombrie Ziua internaţională a persoanelor de vârsta a III-a
5 octombrie - Ziua educatorului
3 noiembrie - Ziua vânătorului de munte
1 decembrie - Ziua Naţională a României
3 decembrie - Ziua persoanelor cu dizabilităţi
31 decembrie - Datini şi obiceiuri de Anul Nou

Facilitati oferite investitorilor:

Potenţial turistic valoros
Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor existente
Dezvoltarea turismului balenar (existenţa Centrului Balnear "Parc Măgura", Tîrgu-Ocna, care poate oferi o paletă largă de servicii şi activităţi medicale)

Proiecte de investitii:

Amenajare spaţiu public şi mobilier urban - strada Victoriei, oraş Tîrgu Ocna
Reabilitarea parcurilor din oraşul Tîrgu Ocna
Reactualizare Plan Urbanistic General

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune