Localitate: Stejari

Judet: Gorj

Ţara: Romania

Cod postal: 217470

Telefon: 0253-235282, 235302, 235262

Fax: 0253-235282

Url: http://www.primariastejari.ro


Persoane din institutie:

Primar: Prof. Lupu Ştefan
Viceprimar: Cilica Nicolae
Secretar: Bucea Claudiu
Contabil: Birceanu Alexandrina

Suprafata: 7455 ha

Intravilan: 505 ha

Extravilan: 6950 ha

Populatie: 2950

Gospodarii: 1530

Nr. locuinte: 1435

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Stejari, Baloşani, Băceşti, Dealul-Leului, Piscoiu, Popeşti

Asezarea geografica:

Comuna Stejari este situată la o distanţă de 45 km de oraşul Târgu Cărbuneşti şi la 75 km de Municipiul Târgu Jiu
Zona are o bună accesibilitate la căile de comunicaţie rutieră, prin DJ 605B, drumuri comunale şi stradale. Este în amenajare şi un drum vicinal care va asigura legătura cu comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea şi în modernizare drumuri comunale ce vor asigura legătura cu comunele vecine Hurezani şi Dănciuleşti
Peisajul natural al comunei Stejari este deosebit de atractiv

Activitati specifice zonei:

Agricultură: cultura plantelor, creşterea animalelor, valorificarea fructelor de pădure
Extracţie şi transport gaze naturale
Prelucrarea lemnului
Comerţ

Activitati economice principale:

Agricultură
Extracţie gaze
Apicultură
Activităţi meşteşugăreşti de prelucrare a lemnului

Obiective turistice:

Biserica ortodoxă "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din satul Stejari - monument istoric
Stejarii seculari în satele Stejari, Popeşti, Piscoiu - monumente ale naturii
Peisaj variat şi atractiv oferit de dealurile subcarpatice împădurite, poienile şi platourile dintre dealuri şi păduri

Evenimente locale:

Zilele comunei Stejari, 18-20 iulie
Festivalul folcloric "La Stejarul din Răscruce" ed. a VII-a în 20 iulie 2015
Bâlciul anual de Sfântul Ilie - 20 iulie
Programe artistice omagiale în zilele de sărbători naţionale
Hramul Bisericii Baloşani şi Bisericii Băceşti: "Sfânta Cuvioasa Paraschiva" - 14 octombrie
Hramul Bisericii Stejari "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" - 21 noiembrie
Hramul Bisericii Monument istoric Stejari "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - 21 mai
Hramul Bisericii Stejari - Judele şi bisericii Piscoiu "Sfântu Mare Mucenic Dimitrie" - 26 octombrie
Hramul Bisericii Piscoiu - Voievoda "Închinarea Cinstitului Lanţ al Sfântului Apostol Petru" - 16 ianuarie

Facilitati oferite investitorilor:

Posibilitatea înfiinţării unor ferme de creşterea animalelor, existând mari suprafeţe de păşuni şi fâneţe
Posibilitatea cultivării plantelor industriale, a cătinei, pe platourile întinse de pe dealuri
Posibilitatea înfiinţării unor livezi de pomi fructiferi (meri, peri, vişini, cireşi, piersici)
Plantarea viţei de vie şi valorificarea strugurilor (multe dealuri cu platouri întinse, expuse la soare şi sol adecvat)
Înfiinţarea unor microîntreprinderi pentru valorificarea şi prelucrare laptelui, fructelor, legumelor, plantelor industriale, fructelor de pădure
Forţă de muncă
Posibilitatea dezvoltării agriculturii
Păşuni, fâneţe, platouri pe care se pot cultiva plante industriale sau înfiinţa livezi şi podgorii
Materie primă: lapte vacă, carne, lemn, plante medicinale, fructe de pădure, legume, fructe
Infrastructură utilităţi: apă, electricitate, gaze, drumuri modernizate, colectare deşeuri

Proiecte de investitii:

Proiecte de investiţii 2014-2016:
Modernizare drumuri comunale
Extindere alimentare cu apă
Canalizare menajeră şi staţie de epurare a apelor uzate
Înfiinţare şi dotare servicii publice
Modernizare şi dotare aşezăminte culturale
Reabilitare, modernizare şi dotare dinspensar medical
Proiecte realizate 2008-2013:
Bază sportivă multifuncţională (stadion tip I, vestiare, pistă de atletism)
Centru cultural multifuncţional (bibliotecă, sală de lectură, biblionet, infoclub, muzeu Gheorghe Zamfir, sală de spectacole şi conferinţe)
Extindere clădire şcoală gimnazială nr. 1 Stejari (sală de clasă, cabinet informatică, sală de sport, bibliotecă)
Sistem de alimentare cu apă, staţie de tratare, reţea de distribuţie 32 km
Iluminat public în toate satele comunei
Sistem de colectare deşeuri menajere cu autospeciale şi europubele achiziţionate prin programul PHARE
Fântâna publică la intrarea în comnuă
Poduri peste Pârâul Amărăzuia spre Băceşti şi Judele
Modernizarea drumului judeţean DJ 605 B
Consolidare şi reabilitare biserică monument istoric din satul Stejari
Reparaţii şi zugrăveli biserică Stejari - centru
Consolidare şi reparaţii biserica Piscoiu

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune