Localitate: Sendriceni

Judet: Botosani

Ţara: Romania

Cod postal: 717380

Telefon: 0231-620470

Fax: 0231-620470

Url: http://www.primariasendriceni.ro


Persoane din institutie:

Primar: Nistor Petrică
Viceprimar: Hrinciuc Cezar
Secretar: Harie Maria
Contabil: Pălănceanu Elena

Suprafata: 6343 ha

Intravilan: 819 ha

Extravilan: 5524 ha

Populatie: 4480

Gospodarii: 1670

Nr. locuinte: 1580

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Şendriceni, Pădureni, Horlăceni

Asezarea geografica:

Teritoriul comunei Şendriceni este aşezat în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, bazinul superior al Pârâului Jijia, în amonte de confluenţa acestuia cu Pârâul Buhai. Din punct de vedere fizico-geografic se află în zona de contact a Câmpiei Moldovei cu Podişul Sucevii, microzonă numită Dealurile Ibăneştilor.
Faţă de Municipiul Dorohoi se află la o distanţă de 6 km, într-un ţinut deluros cu altitudine redusă, media fiind în jur de 200 m. Suprafaţa totală a comunei este de 6343 ha.
Prin aşezarea geografică teritoriul comunei Şendriceni aparţine zonei depresionare Botoşani-Dorohoi, la contactul dintre Câmpia Moldovei şi Dealurile Ibăneştiului (afirmaţie făcută de V. Bacauanu - Studiu geografic - Câmpia Moldovei)
Cele două văi largi din apropiere, cea a Siretului la vest şi cea a Prutului în est respectiv la 15 km a doua.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Comerţ
Procesarea produselor lactate
Produse panificaţie
Pomicultură
Morărit
Zootehnie

Activitati economice principale:

Comuna Şendriceni are numeroase societăţi economice, având ca activităţi principale: 
Comerţ şi prestări servicii - SC Nord Instal SRL, SC Sacagiu SNC, S&S SRL, SC Lebăda SRL, PF Grădinaru Dănuţ, SC Magbrind SRL, PF Miron Costel, AF Magopeţ Costel
Industria de prelucrare a laptelui - SC Aby Impex SRL, SC Spicul SRL
Fabricate din termopan - SC Eldomar SRL
Presă de ulei, morărit - SC Moara Ghilea SRL, PF Opaschi Tatiana, PF Teodorescu Mihai, PF Gândeanu Mihai, PF Bălinişteanu Cornel, PF Sarariu Sorin
Panificaţie - SA Pan-agro
Pomicultură, ciupercărie - SC Ariadna SRL
Zootehnie - SC Marimar SRL
Silvicultură şi exploatare forestieră - Vioforest Impex SRL, SC Reboforest SRL
Agricultură - SC Duemilla SRL
​Amenajări spaţii verzi: Grădina Verde

Obiective turistice:

Monumente istorice:
Biserica Horlăceni "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"
Biserica Stracova "Intrarea Maicii Domnului în biserică"

Evenimente locale:

21 mai - Ziua localităţii Şendriceni
15 august - Hramul Bisericii Şendriceni şi Horlăceni
26 octombrie - Ziua localităţii Pădureni şi cătunului Pascari
Spectacole şi evenimente şcolare
Echipa de fotbal - Voinţa Şendriceni

Facilitati oferite investitorilor:

Localitatea este situată la 6 km de Municipiul Dorohoi
Terenuri agricole fertile
Acces la DN 29
Drumuri asfaltate şi pietruite
Apă curentă
Cablu TV
Internet
Biblionet
Gaze naturale

Proiecte de investitii:

Construcţie cămin cultural Cobâla şi Horlăceni
Extinderea reţelei de gaz metan de la liceul tehnologic Alexandru Vlahuţă în centrul comunei şi a reţelei de apă
Împăduriri terenuri degradate
Modernizare drumuri comunale prin asfaltare
Construcţie poduri

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune