Localitate: Salcia Tudor

Judet: Braila

Ţara: Romania

Cod postal: 817125

Telefon: 0239-698943

Fax: 0239-698943


Persoane din institutie:

Primar: Moroiu Florin
Viceprimar: Serafim Ioan
Secretar: Goidescu Ionel
Contabil: Săroiu Vasilica

Suprafata: 10698 ha

Intravilan: 198 ha

Extravilan: 10500 ha

Populatie: 3290

Gospodarii: 1298

Nr. locuinte: 1432

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Ariciu, Gulianca, Olăneasca, Cuza Vodă

Asezarea geografica:

Comuna este amplasată în nord-vestul judeţului Brăila, învecinându-se la nord cu judeţul Galaţi, la vest şi nord-vest cu judeţul Vrancea, în sud-vest cu judeţul Buzău şi comuna Racoviţa, în sud-est cu comuna Scorţaru Nou şi în nord-est cu comuna Maxineni 
Din punct de vedere geo-morfologic, comuna este situată în Câmpia Siretului inferior, iar din punct de vedere geografic în nordul Câmpiei Bărăganului
Relieful este de câmpie

Activitati specifice zonei:

Agricultură - cultivarea cerealelor şi plantelor tehnice
Creşterea animalelor: bovine şi în special ovine - specifică zonei este "Telemeaua de Gulianca", telemea din lapte de oaie, fabricată la stână, cu gust specific datorat solului saturat al pajiştilor cu floră specifică

Activitati economice principale:

Comerţ
Învăţământ
Ocrotirea sănătăţii
Morărit
Agricultură
Administraţie publică locală

Evenimente locale:

Târgul de toamnă în satul Cuza Vodă - 8 septembrie (Sfânta Marie Mică)

Facilitati oferite investitorilor:

Concesionări teren agricol
Concesionări teren păşune naturală pentru amplasat câmpuri eoliene de producere de energiei electrice neconvenţională

Proiecte de investitii:

Lucrări de întreţinere curentă şi periodică, drum comunal DC 195 km 17-18, localitatea Salcia Tudor, judeţul Brăila
Modernizare infrastructură de bază prin înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare 
Reabilitare DC 195 şi străzi comunale în satele Salcia Tudor şi Cuza Vodă
Renovare, modernizare şi dotare cămin cultural, sat Cuza Vodă
Reabilitare sistem rutier, drum de exploatare DE 332, DE 333, DE 363, DE 371, DE 546, în comuna Salcia Tudor
Modernizarea sistemelor clasice de încălzire prin sisteme care utilizează energia regenerabilă

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune