Localitate: Paulesti

Judet: Vrancea

Ţara: Romania

Cod postal: 627371

Telefon: 0237-631750

Fax: 0237-631750

Url: http://www.paulesti.primarievn.ro


Persoane din institutie:

Primar: Bratosin Vasile
Viceprimar: Soare Dănuţ
Secretar: Halici Adriana
Contabil: Roiniţă Luminiţa

Suprafata: 16848,50 ha

Intravilan: 147,60 ha

Extravilan: 16700,90 ha

Populatie: 2163

Gospodarii: 742

Nr. locuinte: 1008

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Păuleşti, Hăulişca

Asezarea geografica:

Comuna Păuleşti este amplasată în partea nord-vestică a judeţului Vrancea, la 65 km faţă de Municipiul Focşani. Din Focşani această distanţă este parcursă pe DN 2D spre Târgu Secuiesc până în comuna Bârseşti (54 km) prin DC 71 (7 km) precum şi din comuna Tulnici (60 km) prin DJ 205 L (5 km). Din punct de vedere administrativ, comuna se învecinează în partea de nord-vest cu teritoriul comunei Tulnici până la limita cu judeţul Covasna, în partea de est şi sud cu teritoriul comunei Vrâncioaia.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor
Lucrări de artizanat
Turism
Educaţie
Sănătate şi asistenţă socială
Prelucrarea lemnului

Activitati economice principale:

Exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului prin cele două obşti de moşneni: Păuleşti şi Hăulişca
Producţie mobilă - SC Cia Mobil Forest SRL
Realizarea unei infrastructuri pentru dezvoltarea agroturismului
Introducere în circuitul turistic al localităţilor: Tulnici, Păuleşti, Vrâncioaia 
Agricultură
Creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, păsări)
Silvicultură
Comerţ

Obiective turistice:

Zonă ecologică
Locuri pitoreşti fără poluare
Rezervaţia naturală Cheile Tişiţei, Râpa Roşie
Zonă deosebită pentru vânat: urs, porc sălbatic, cerb, capră neagră
Cascada Horn-Mioarele cu o înălţime de peste 30 m
Monument istoric - Biserica de lemn "Sfântul Nicoale"

Evenimente locale:

Ziua Comunei şi Ziua Şcolii - 18 mai
Prima atestare documentară a comunei Păuleşti datează din anul 1507

Facilitati oferite investitorilor:

Materii prime: material lemnos
Produse: lapte, carne, fructe, fructe de pădure
Forţă de muncă
Valorificarea cadrului natural de excepţie
Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor
Stimularea practicării meseriilor traditionale

Proiecte de investitii:

Finalizate:
1.1 Înlocuirea sistemelor clasice de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară – Casa Verde - proiect finanţat prin Agenţia Fondului de Mediu proiect finalizat în 4 locaţii din comună
1.2 Extindere sediu primărie cu spaţii pentru birouri, sală de festivităţi, dispensar, farmacie, sediu poliţie, bibliotecă
1.3 Reabilitare şcoală Păuleşti şi Hăulişca, construire grupuri sanitare
1.4 Modernizare DJ 205 L proiect finanţat prin Consiliul Judeţean Vrancea 4 km, Tulnici-Păuleşti 
1.5 Modernizare DC 70
În execuţie:
2.1 Modernizare şi extindere alimentare cu apă comuna Păuleşti, judeţul Vrancea, lucrări în derulare - executat 31 % - proiect finanţat prin OG 28/2013
2.2 Înfiinţare parc pentru copii - stadiu SF
2.3 Pod peste pârâul Hăulişca - stadiu SF
2.4 Continuare pietruire drumuri
2.5 Modernizare DC 71 de la km 5+900 la km 9+885 - proiect finanţat din bugetul local al comunei 
2.6 Modernizare DC 71 de la km 3+00 la km 5+829, Bârseşti-Dealu Morii şi o altă porţiune din acelaşi drum în Hăulişca 980m.
2.7 Modernizare drum de interes local de la km 0+00 la km 0+587 pe traseul şcoala Păuleşti-DJ 205 L în faza de proiectare
2.8 Modernizare cămin cultural Hăulişca cu finanţare de la GAL "Ţara Vrancei"

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune