Localitate: Calafindesti

Judet: Suceava

Ţara: Romania

Cod postal: 727105

Telefon: 0230-281290

Fax: 0230-281290


Persoane din institutie:

Primar: ing. Saviuc Loghin
Viceprimar: Cioban Vasile
Secretar: ec. Lauric Victoria
Contabil: Gorban Rodica

Cuvantul Primarului:

Suprafata: 2400 ha

Intravilan: 638 ha

Extravilan: 1762 ha

Populatie: 2947

Gospodarii: 1200

Nr. locuinte: 1104

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Calafindeşti, Botoşaniţa Mare

Asezarea geografica:

Comuna este situată în partea de nord-est a judeţului Suceava, la o distanţă de 12 km de oraşul Siret, la 25 km de Municipiul Rădăuţi şi la 32 km de Municipiul Suceava (reşedinţă de judeţ)

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Mică industrie
Prestări servicii
Comerţ

Activitati economice principale:

Societăţi comerciale cu activităţi de comerţ, producţie
Prestări servicii
Mică industrie
Agricultură
Comerţ

Obiective turistice:

Rezervaţia naturală "Fâneţele seculare de la Calafindeşti"
Conacul "Bucevschi"

Evenimente locale:

8-9 septembrie Naşterea Maicii Domnului - hramul bisericii şi în localitate (Bâlci), localitatea Calafindeşti 
În fiecare zi de miercuri piaţă
15 august Adormirea Maicii Domnului - hramul bisericii localităţii Botoşeniţa, comuna Calafindeşti
Festivalul interjudeţean al fanfarelor - luna octombrie, anual

Facilitati oferite investitorilor:

Dezvoltarea turismului şi agroturismului
Forţă de muncă locală
Spaţii disponibile
Resurse locale

Proiecte de investitii:

Proiecte de investiţii în derulare:
Înfiinţare teren de sport în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava derulat prin APDRP 
Asociaţia GAL Ţinutul Bucovinei Frătăuţii Vechi
Extinderea reţelei electrice
Amenajare bază sportivă
Amenajare curţi interioare cu spaţii de joacă şi împrejmuiri la şcoala cu clasele I-VIII Calafindeşti
Amenajare curţi interioare cu spaţii de joacă şi împrejmuiri la grădiniţa din comuna Calafindeşti
Construire pod la locul numit "caramidarie", în localitatea Calafindeşti, judeţul Suceava
Proiecte de investiţii realizate:
Modernizare cămin cultural Botoşaniţa Mare
Proiect integrat cu 5 acţiuni, derulat prin APDRP:
Canalizare şi staţie de epurare în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Alimentare cu apă în localitatea Calafindeşti comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Modernizare 3,7 km drumuri comunale în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Modernizare Ateneu Popular, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Înfiinţare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip "After School" în localitatea Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Racordarea la reţeaua de apă şi canalizare a instituţiilor publice din localitatea Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Proiecte de investiţii propuse:
Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Calafindeşti
Extindere reţea canalizare în comuna Calafindeşti
Înfiinţare reţea de canalizare şi ministaţii de epurare în localitatea Botoşaniţa Mare, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Refacere lucrări finanţate prin programul SAPARD Modernizare drum comunal DC 39 km 0+000-5+672, în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Lucrări de protejare şanţuri cu pereu din beton aferente drumurilor comunale modernizate - Calafindeşti
Modernizare piaţă agro-alimentară
Realizarea parcului eolian
Modernizare drumuri comunale
Reabilitare drumuri exploatare

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune