Localitate: Calafindesti

Judet: Suceava

Ţara: Romania

Cod postal: 727105

Telefon: 0230-281290

Fax: 0230-281290


Persoane din institutie:

Primar: ing. Saviuc Loghin
Viceprimar: Cioban Vasile
Secretar: ec. Lauric Victoria
Contabil: Gorban Rodica

Suprafata: 2400 ha

Intravilan: 638 ha

Extravilan: 1762 ha

Populatie: 2956

Gospodarii: 931

Nr. locuinte: 1134

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Calafindeşti, Botoşaniţa Mare

Asezarea geografica:

Comuna este situată în partea de nord-est a judeţului Suceava, la o distanţă de 12 km de Siret, la 25 km de Municipiul Rădăuţi şi la 32 km de Municipiul Suceava (reşedinţă de judeţ)

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Mică industrie
Prestări servicii
Comerţ

Activitati economice principale:

Agroturism
Mică industrie
Comerţ

Obiective turistice:

Rezervaţia naturală "Fâneţele seculare de la Calafindeşti"
Conacul "Bucevschi"

Evenimente locale:

28 iunie - 375 de ani de la prima atestare documentară privind satul Calafindeşti
8-9 septembrie Naşterea Maicii Domnului - hramul bisericii şi în localitate (Bâlci), localitatea Calafindeşti 
În fiecare zi de miercuri piaţă
15 august Adormirea Maicii Domnului - hramul bisericii localităţii Botoşeniţa, comuna Calafindeşti
Festivalul interjudeţean al fanfarelor - luna octombrie, anual

Facilitati oferite investitorilor:

Dezvoltarea turismului şi agroturismului
Forţă de muncă locală
Spaţii disponibile
Resurse locale

Proiecte de investitii:

Înfiinţare reţea de canalizare şi ministaţii de epurare în localitatea Botoşaniţa Mare, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Extindere reţele de canalizare în localităţile Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Amenajare parc public în localitatea Botoşaniţa Mare, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava
Amenajarea unei baze sportive
Extinderea reţelei electrice
Modernizare piaţă agro-alimentară
Realizarea parcului eolian
Modernizare drum comunal 6,1 km
Reabilitare drumuri exploatare

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune