Localitate: Alexandru Vlahuta

Judet: Vaslui

Ţara: Romania

Cod postal: 737010

Telefon: 0235-429317

Fax: 0235-429317

Url: http://primaria-alexandruvlahuta.ro


Persoane din institutie:

Primar: Cojocaru Dănuţ
Viceprimar: Paiu Andrei Cătălin
Secretar: Haghiac Liliana
Contabil: Cărăuşu Mariana

Suprafata: 6031 ha

Intravilan: 986 ha

Extravilan: 5055 ha

Populatie: 2375

Gospodarii: 1036

Nr. locuinte: 1009

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Alexandru Vlăhuţă, Ghicani, Buda, Morăreni, Floreşti

Asezarea geografica:

Localitatea Alexandru Vlahuţă, se află în partea de sud a judeţului Vaslui, la 24 km de oraşul Bârlad, 60 km de oraşul Vaslui şi la 80 km de oraşul Huşi

Activitati specifice zonei:

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Întreprinzători locali:
SC Mistral SRL - comerţ
SC Vladis SRL - comerţ
SC Vârtea SRL - comerţ şi agricultură
SC Gherman SRL - morărit
SC Edişor SRL - comerţ
SC Pescăriş 2003 SRL - piscicultură

Obiective turistice:

Complexul monahal Floreşti
Mănăstirea Alexandru Vlahuţă

Evenimente locale:

Comemorarea lui Alexandru Vlahuţă care are loc pe 19 noiembrie

Facilitati oferite investitorilor:

Datorită resurselor de care dispune, localitatea prezintă potenţial de afaceri unde investitorii ar putea desfăşura activităţi în domeniul agricol, înfiinţarea de ferme zootehnice sau de prelucrare a produselor animaliere, precum şi în servicii, eventual turism

Proiecte de investitii:

Proiect integrat pe Măsura 322, care cuprinde:
Alimentarea cu apă a satelor Alexandru Vlahuţă şi Ghicani
Sistem de canlizare-epurare ape uzate, satele Alexandru Vlahuţă şi Ghicani
Modernizare drumuri săteşti în comuna Alexandru Vlahuţa
Construire grădiniţă cu 2 săli de grupă în localitatea Alexandru Vlahuţă
Construire a două parcuri
Construire bază sportivă în localitatea Alexandru Vlahuţă
Construirea unui cămin cultural în localitatea Floreşti

Tip Nume Data adaugarii Statut Actiune